Infectia cu virusul citomegalic. Aspecte particulare privind afectarea hepatica

CUPRINS
      Introducere 3
      Partea I: Date din literatura de specialitate      4
        Scurt istoric  4
        Capitolul I    6
         Etiologie. Clasificare   6
         Descrierea virusului citomegalic    7
        Capitolul II   9
         Epidemiologie 9
         Cale de transmitere      9
        Capitolul III  13
         Patogeneză    13
        capitolul IV   15
         Anatomie patologică      15
        capitolul V    16
         Particularităţi ale infecţiei cu CMV      16
        capitolul VI   17
         Manifestări clinice      17
         Localizări ale virusului CMV  21
        capitolul VII  25
         Diagnostic diferenţial   25
        capitolul VIII 27
         Investigaţii complementare    27
         Diagnosticul de laborator al diferitelor sindroame clinice 30
        capitolul IX   33
         Tratament     33
         Profilaxia infecţiilor cu CMV 36
Partea II: Cercetări personale    39
        Capitolul I    39
         Ipoteza de lucru   39
        Capitolul II   40
         Material şi metodă 40
        Capitolul III  42
         Rezultate şi discuţii    42
        Capitolul IV   67
         Concluzii     67
      Bibliografie     68