Influentele intinderilor progresive asupra amplitudinii articulare si elasticitatii musculare

Cuprins
Introducere      (importanta,      istoric,       cercetari       efectuate)
        pag 1-4
Capitolul   I : Reflectarea temei in literatura de specialitate
   -                        I.1.Prezentare                         generala
                        pag 5-16
   -                I.2.Metode                de                antrenament
                  pag 16-21
   - I.3.Cercetari de specialitate intreprinse
      -  I.3.1.Cercetari  inerente  modificarilor  morfologice  la  nivelul
        muschiului
                                                               pag 22-28
      -   I.3.2.Cercetari   privind   efectele   neurofiziologice    asupra
        excitabilitatii         rezervorului         de         motoneuroni
                                   pag 28-32
Capitolul  II : Organizarea experimentului si conducerea lui
   -               II.1.Scop,               ipoteze,                sarcini
                       pag 33-34
   -          II.2.Metode          de          cercetare           folosite
       pag 34-41
   - II.3 Aparate folosite                                          pag 41-
     42
Capitolul III : Desfasurarea experimentului
   - III.1.Prezentare subiecti                                      pag 43
   - III.2.Testare propriu-zisa                                         pag
     43-46
Capitolul IV : Prelucrarea si interpretarea datelor                 pag  47-
58
 Concluzii, recomandari, observatii                                      pag
59-60
Bibliografie