Activitatea de asistent maternal profesionist

INTRODUCERE
CAPITOLUL I
SOCIETATEA CA STRUCTURĂ
CAPITOLUL II
ASPECTE DE EVALUARE SOCIALĂ A SISTEMULUI DE ASISTENŢĂ MATERNALĂ
II.1. Definiţia asistentului maternal profesionist
II.2. Funcţiile asistentului maternal profesionist
II.3. Recrutarea, evaluarea, formarea şi instruirea asistenţilor maternali
profesionişti
II.4. Drepturile şi obligaţiile asistentului maternal profesionist
II.4.1. Drepturi:
II.4.2. Obligaţii:
CAPITOLUL III
METODOLOGIA CERCETĂRII
III. 1. Scopul cercetării
III. 2. Obiectivul cercetării
 III. 3. Participanţii la studiu
III. 4. Procedura de lucru
III. 5. Instrumente folosite
III. 5.1. Ancheta socială
III. 5.1. Studiul de caz
II.6. Analiza şi interpretarea rezultatelor
STUDIU DE CAZ 1
ANCHETA SOCIALĂ
III. STARE DE SĂNĂTATE:
IV. CONCLUZII:
STUDIU DE CAZ 2
TUDIU DE CAZ 3
STUDIU DE CAZ 4
STUDIU DE CAZ 5
STUDIU DE CAZ 6
STUDIU DE CAZ 7
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE