Agenti antimicrobieni folositi in controlul si combaterea placii bacteriene gingivale

                                             CUPRINS
Introducere ………………………………………………………… pag. 1
Cap.1  Placa bacteriană-factor local în etiologia
             parodontopatiilor   marginale  cronice ………………… pag. 2
   1. Definiţie şi clasificare ……………………………………………… pag.  2
   2. Compoziţie şi structură  …………………………………………… pag.  3
   3. Formarea plăcii bacteriene şi biochimia sa ……………………. pag.  5
   4. Potenţialul patogenic al plăcii
      ................................................... pag. 10
Cap.2  Clasificarea parodontopatiilor marginale .......................
pag.11
    1. Clasificarea gingivitelor
       ............................................................ pag. 12
    2. Clasificarea  parodontitelor
       ...................................................... pag. 14
Cap.3  Mijloacele de control şi combatere a plăcii bacteriene .. pag.17
    1. Mijloace mecanice
       ......................................................................
        pag. 18
    2. Mijloace chimice-agenţi antimicrobieni
       ................................... pag. 21
    1. Antiseptice bisguanidice
       ......................................................................
       .. pag.  27
    2. Compuşi cuaternari de amoniu
       ............................................................. pag.
       36
    3. Compuşi  fenolici
       ......................................................................
       ............. pag.  37
    4. Agenţi oxidanţi
       ......................................................................
       ................ pag.   37
    5. Ioni metalici
       ......................................................................
       ..................... pag.  38
    6. Alte antiseptice
       ......................................................................
       .............. pag.   39
    7. Enzime
       ......................................................................
       ............................ pag.  46
3.2.8    Antibiotice
............................................................................
................... pag.  46
   9. Agenţi antibacterieni de origine vegetală şi produse naturale
      ................ pag.  48
Cap.4  Tendinţe în utilizarea agenţilor antiplacă .................... pag.
54
Concluzii
............................................................................
..... pag. 56
Bibliografie