Algiile vertebrale la utilizatorii profesionali de calculatoare

                                   CUPRINS
|PARTEA GENERALĂ                                          |5         |
|1. INTRODUCERE                                           |6         |
|2. ANATOMIA  COLOANEI VERTEBRALE                         |7         |
| 2.1. Scheletul                                          |7         |
| 2.2. Articulaţiile                                      |10        |
| 2.3. Vascularizaţia măduvei spinării                    |14        |
| 2.4. Muşchii                                            |14        |
|3. STATICA                                               |16        |
|4. DINAMICA-BIOMECANICA COLOANEI VERTEBRALE              |19        |
| 4.1. Mişcările de flexie-extensie, înclinare laterală,  |19        |
|circumducţie                                             |          |
|şi rotaţie axială                                        |          |
| 4.2. Discurile intervertebrale în timpul adoptării      |20        |
|diferitelor                                              |          |
|poziţii                                                  |          |
| 4.3.Bilanţul articular (testing) articular al coloanei  |22        |
|vertebrale                                               |          |
|5. ALGIILE VERTEBRALE                                    |23        |
| 5. 1. Etiopatogenie                                     |23        |
| 5.2. Tablou clinic                                      |24        |
| 5.3. Diagnostic diferenţial                             |25        |
| 5.4. Evoluţie                                           |26        |
| 5.5 Prognostic                                          |26        |
| 5.6 Profilaxie                                          |26        |
| 5.7. Tratament                                          |28        |
|PARTEA SPECIALĂ                                          |31        |
|1.SCOPUL LUCRĂRII                                        |32        |
|2. MATERIAL ŞI METODĂ                                    |32        |
|3. REZULTATE                                             |65        |
|4. DISCUŢII ŞI CONCLUZII                                 |78        |
|BIBLIOGRAFIE                                             |79        |