Analiza prin activare cu neutroni

Capitolul I
      Analiza prin activare cu neutroni
1. Principiul metodei
2. Procedeul general de analiză
3. Etape generale în analiza prin activare cu neutroni
4. Etape ale reacţiei nucleare (n,γ)
1.5. Calculul radioactivităţii induse într-o probă prin reacţia de activare
(Formarea şi acumularea radioizotopilor în ţintele iradiate cu neutroni sau
   particule încărcate)
1.6.  Analiza calitativă
      1.7. Determinarea T1/2 al unui radionuclid
      1.8.Analiza cantitativă
      1.9. Activarea cu neutroni termici
      -avantaje
      -dezavantaje