Aparatul dento-maxilar

CUPRINS
  1. Proprietăţile fizice ale topiturilor utilizate în procedeele
  restaurative ale aparatului dento-maxilar   3
  2. Investigarea turnabilităţii titanului utilizând experimetul fizic    6
    2.1. Modelarea     7
    2.2. Investigaţia experimentală a fenomenului  7
    2.3. Studiu reologic pentru utilizarea unui fluid similar  10
    2.4. Investigaţia experimentală prin studii de similitudine     19
    2.5. Discuţii 33
  3. Modelul curgerii bifazice cu suprafaţă de separaţie 34
    3.1. Elemente de teoria modelului VOF     35
  4. Geometria domeniului de analiză    38
  5. Hidrodinamica traseului de alimentare a tiparului   46
  6. Experimente numerice    53
  7. Simularea Tridimensională a curgerii printr-un canal curb cu un SISTEM
  FACOM VP 50    62
  8. Simularea Tridimensională a curgerii printr-un canal curb utilizând un
  SISTEM FIDAP   64
  9. Sisteme utilizate pentru simularea procesului de turnare 66
    9.1. CASTCAE  67
    9.2. EKK METAL CASTING SIMULATION SOFTWARE     67
    9.3. FLOW - 3D     68
    9.4. MAGMASOFT     68
    9.5. NOVAFLOW & SOLID    68
    9.6.SIMTEC    68
    9.7. PROCAST  69
    9.8. ANTARES  69
    9.9. CATERPILLAR INC.' CaPS   69
    9.10. CASTCHEK     69
  10. Aplicaţii ale simulării curgerii într-un canal curb (3D)      69
  11. Concluzii  75
  BIBLIOGRAFIE   77