Aspecte ale evaluarii psihologice in delimitarea conditiei mentale a bolnavului cu schizofrenie

                                   Cuprins
1. Introducere……………………………………………………………….…………..5
   1.  Motivaţia temei
      alese.................................................................
      ...............6
2.  Cadrul teoretic……………………………………………………….……………...7
   1.  Schizofrenia, prezentare de ansamblu………………………………….…..7
   2.  Subtipuri de schizofrenie………………………………………………….…..8
   3.  Trăsături clinice…………………………………………………………….….9
       1.  Sindromul acut……………………………………………….…………9
       2.  Sindromul cronic………………………………………………………12
    4.  Schizofrenia reziduală………………………………………………………15
       1. Schizofrenia reziduală în perspectiva ICD-10 şi DSM-IV-TR……..15
       2. Disfuncţiile din cadrul sindromului deficitar din schizofrenia
          residuală……………………………………………………………….….16
   5.  Problematica Eului………………………………………………………...…26
       1.  Abordarea Jungiană…………………………………………..………26
       2. Abordarea Freudiană………………………………………………….28
       3. Concluzie……………………………………………………………….31
   6. Evaluarea
      psihologică...........................................................
      ...................33
      2.6.1         Evaluarea         psihologică         în          cadrul
clinic..............................................33
      2.6.2                                                     Instrumentul
psihologic..................................................................
..36
      2.6.3           Investigaţii           psihologice           specifice
schizofreniei.........................................37
3.  Obiectivele şi ipotezele cercetării………………………………………………..40
4. Metodologia cercetării………………………………………………………....….42
   1.  Justificarea testelor folosite……………………………………………..…..42
   2.  Descrierea testelor folsite……………………………………………………47
       1. Chestionarul R.I.S.C…………………………………………………..47
       2. Testul de atenţie Toulouse-Pieron…………………………………...51
       3. Testul Szondi…………………………………………………………..53
       4. Testul Asociativ Verbal…………………………………………..……57
   3. Prezentarea
      subiecţilor...........................................................
      .................64
       1. Subiectul M.O…………………………………………………………..64
       2. Subiectul A.F………………………………………………………...…76
   4.     Probleme    care    apar    în    evaluarea     pacientului     cu
      schizofrenie........................80
       1.                                                              Cadru
          fizic..............................................................
          .................................81
       2.                                                              Cadru
          temporal...........................................................
          ...........................82
       3.                 Cadrul                 alianţei                 de
          intervenţie........................................................
          .........82
       4.                                                             Cadrul
          deontologic........................................................
          .........................84
5. Rezultatele cercetării……………………………………………..….……………85
   1. Prezentarea datelor………………………………………….….……………85
   2. Interpretarea datelor………………………………………………………….87
6. Concluzii şi implicaţii………………………………………………………………89
7. Bibliografie………………………………………………………………………….91
8. Anexe