Aspecte clinice si evolutive in sepsisul neonatal

                                   Cuprins
|                                                           |Pag.    |
|Motivaţia alegerii temei                                   |1       |
|A.    Parte teoretică                                      |2       |
|Introducere: Terminologia şi clasificarea sepsisului       |3       |
|neonatal                                                   |        |
|Cap. 1: Statusul imunologic al fătului şi nou-născutului   |5       |
|- Imunitatea celulară                                      |6       |
|- Imunitatea umorală                                       |9       |
|Cap. 2: Factorii care condiţionează sepsisul neonatal      |10      |
|- Factori de risc                                          |10      |
|- Factori de risc materni                                  |10      |
|- Factori ce ţin de nou-născut                             |11      |
|- Factori determinanţi (etiologici)                        |12      |
|Cap. 3: Patogenie                                          |17      |
|- Modalităţi de transmitere a infecţiei                    |18      |
|- Diseminarea septicemică                                  |19      |
|- Anomalii imunologice în sepsis                           |21      |
|Cap. 4: Tabloul clinic                                     |26      |
|- Sepsisul cu debut precoce                                |27      |
|- Sepsisul cu debut tardiv                                 |28      |
|- Forme clinice localizate                                 |30      |
|Cap. 5: Investigaţiile în sepsis                           |34      |
|Cap. 6: Diagnosticul pozitiv şi diferenţial                |41      |
|Cap. 7: Tratamentul sepsisului neonatal                    |44      |
|- Tratamentul profilactic                                  |44      |
|- Tratamentul curativ                                      |45      |
|- Măsuri igieno-dietetice                                  |45      |
|- Susţinerea funcţiilor vitale                             |47      |
|- Tratamentul etiologic                                    |48      |
|- Tratamentul formelor localizate                          |51      |
|- Tratamentul patogenic                                    |53      |
|- Posibile opţiuni terapeutice                             |53      |
|- Conduita în faţa suspiciunii de sepsis                   |63      |
|Cap. 8: Evoluţie şi prognostic                             |65      |
|Cap. 9: Complicaţiile sepsisului neonatal                  |67      |
|- Sindromul de coagulare intravasculară diseminată         |67      |
|- Şocul septic                                             |71      |
|- Disfuncţia organică multiplă                             |83      |
|- Complicaţii iatrogene                                    |87      |
|                                                           |        |
|B.  Cercetare personală                                    |91      |
|1. Material şi metode                                      |92      |
|- Obiectivul studiului                                     |92      |
|- Populaţia studiată                                       |92      |
|- Criteriile de includere                                  |92      |
|- Variabilele studiate                                     |93      |
|- Analiză statistică                                       |97      |
|2. Rezultate                                               |98      |
|A. Caractere generale ale lotului studiat                  |98      |
|B. Antecedente. Factori de risc                            |101     |
|C. Agentul etiologic                                       |105     |
|D. Aspecte clinice                                         |108     |
|E. Investigaţii                                            |111     |
|F. Tratament                                               |115     |
|G. Evoluţie. Complicaţii                                   |120     |
|3. Discuţii                                                |127     |
|4. Concluzii                                               |131     |
|Bibliografie                                               |133     |
Anexe
Prezentare power point