Aspectele fiziologice si anatomo-patologice ale procesului de imbatranire la om

 -INTRODUCERE
 - PARTEA A
           STUDIUL BIBLIOGRAFIC
           STADIUL ACTUAL AL CUNOŞTINŢEI REFERITOARE LA PROCESUL DE
           ÎMBĂTRÂNIRE
CAP I.      Biologia vârstelor sau ilikibiologia şi raporturile ei cu
           gerontologia şi geriatria
CAP II.     Problemele teoretice generale ale studiului îmbătrânirii.
           Privire critică asupra teoriilor referitoare la determinismul
           îmbătrânirii.
      2.1.      Teorii biologice generale
     2. Teorii viscerale şi tisulare
     3. Teorii ce pun la baza procesului de îmbătrânire involuţia
        celulară
     4. Teorii fizico-chimice şi biochimice
     5. Teorii fizice
     6. Concepţia biocibernetică
     7. Sinteza teoriilor referitoare la îmbătrâniri în viziunea lui Gusic
        (1984)
              1. Teoria entropiei
              2. Teoria energetică a lui Strehler
              3. Teoria legăturilor încrucişate
              4. Teoria rolului oxidoreducerilor şi modificărilor acestora
                 în îmbătrânire
              5. Teoria radicalilor liberi
              6. Coloizii şi îmbătrânirea
              7. Genetica despre mecanismele îmbătrânirii
              8. Teoria biostructurală a îmbătrânirii
              9. Teoria uzurii
             10. Teoria îmbătrânirii prin intoxicare intestinală
             11. Teoria fagocitozei
             12. Teoria lizozomală
             13. Teorii endocrinologice
             14. Ereditatea şi îmbătrânirea
             15. Implicaţii imunologice ale îmbătrânirii
     8.  Sinteza teoriilor referitoare la determinismul îmbătrânirii
              1. A.D.N-ul şi teoriile genetice
              2. Teoria neuroendocrină
              3. Teoria radicalilor liberi
              4. Teoria membranei
              5. Teoria limitei lui Hayflick
              6. Teoria declinului mitocondrial
              7. Teoria Cross-Link
CAP III.  Perioadele evoluţiei ontogenetice la om
      1. Perioada embrionară şi fetală (intrauterină)
      2. Perioada postembrionară (extrauterină)
              1. Nou-născutul
              2. Infantilitatea şi copilăria
              3. Adolescenţa
              4. Vârsta adultă
              5. Îmbătrânirea şi senescenţa
CAP IV. Caracteristici morfo-fiziologice ale procesului de îmbătrânire
        1. Simptomele îmbătrânirii
              2.  Aspectele ale îmbătrânirii la nivel celular
              3. Senescenţa celulară
              4. Apoptoza şi îmbătrânirea celulelor
              5. Modificări structurale ale unor ţesuturi şi organe, legate
                 de vârstă
              6. Modificări funcţionale legate de vârstă
Pagini 83