Boala lui Parkinson. Aparitia si evolutia bolii Parkinson sub tratament

                                   CUPRINS
   I. PARTEA GENERALĂ………………………………………….3
     1. Introducere…………………………………………………….3
     2. Morfopatologie………………………………………………..4
     3. Fiziopatologie…………………………………………………4
     4. Semne clinice…………………………………………………5
     5. Diagnostic diferenţial……………………………………….. 10
     6. Tratament…………………………………………………….12
        A. Tratament medicamentos…………………………………13
           1. Tratament simptomatic………………………………..13
                 1. Levodopa……………………………………….13
                 2. Agoniştii Dopaminei………………………….  18
                 3. Anticolinergice……………………………….   22
                 4. Amantadina…………………………………… 23
                 5. Beta blocante…………………………………. 24
                 6. Alte medicamente…………………………….. 25
           2. Tratament neuroprotector…………………………… 27
              2.1 I-MAO şi I-COMT……………………………… 27
              2.2 Vitamine C şi E…………………………………. 29
        B. Tratament chirurgical…………………………………..  31
           1. Chirurgie lezională………………………………….  32
              1. Palidotomia……………………………………..  32
              2. Talamotomia……………………………………  34
              3. Subtalamotomia………………………………… 35
           2. Chirurgia stimulatorie……………………………… 35
              1. Stimularea talamică…………………………….  35
              2. Stimularea subtalamică………………………… 36
              3. Stimularea palidumului…………………………. 37
           3. Implanturi neuronale………………………………..  38
              1. Grefa de celule fetale mezencefalice…………. .. 38
              2. Grefele medulosuprarenaliene………………….. 39
              3. Alte metode…………………………………….. 40
      C Tratament recuperator……………………………………… 40
           1. Reeducarea motorie………………………………….41
           2. Reeducarea vorbirii………………………………… 42
           3. Reeducarea deglutiţiei……………………………… 43
  Concluzii…………………………………………………………… 44
 II PARTEA SPECIALĂ……………………………………………45
     1. Obiectivele lucrării……………………………………….. .46
     2. Materiale şi metodă……………………………………….. 46
     3. Rezultate……………………………………………………47
         1. Numărul bolnavilor şi al internărilor………………….. 47
         2. Raportare în funcţie de sex……………………………. 48
         3. Raportare în funcţie de vârstă…………………………. 49
         4. Mediul de provenienţă………………………………….50
         5. Profesia…………………………………………………51
         6. Antecedente heredocolaterale…………………………..51
         7. Antecedente personale patologice…………………… . 52
         8. Simptomatologia clinică……………………………….52
         9. Tratament………………………………………………54
        3.10Evoluţie……………………….. …………………….. 61
     4. Discuţii……………………………………………………. 61
     5. Concluzii………………………………………………….. 63
III BIBLIOGRAFIE…………………………. …………………….64
-----------------------
2