Boala parkinson

1.                                                             INTRODUCERE
 ...........................................................................
 ......    9
 2.  CAPITOLUL  I
 2.1.          Aspecte          ale          patologiei          sistemului
 extrapiramidal.................................10
                     2.1.1.               Anatomia               sistemului
 extrapiramidal.......................................... 10
               2.1.2.        Generalităţi        asupra        sindroamelor
 extrapiramidale......................12
                                 2.1.3.                           Sindroame
 parkinsoniene...........................................................
 12
                 2.1.4.          Varietăţi          etiologice          ale
 parkinsonismului....................................15
           2.1.5.    Leziuni     anatomice     în     diverse     sindroame
 parkinsoniene..............17
 2.2.                      Fiziopatologia                      sindroamelor
 parkinsoniene...........................................19
                                                                     2.2.1.
 Cerebelul..................................................................
 ..................21
                              2.2.2.                         Fiziopatologia
 tremurăturii........................................................22
                              2.2.3.                         Fiziopatologia
 hipertoniei..........................................................25
                              2.2.4.                         Fiziopatologia
 akineziei.............................................................26
 3. CAPITOLUL  II
 3.1.   Managementul    de    îngrijire    al    pacientului    cu    boala
 Parkinson..............
                   3.1.1.              Problemele               pacientului
 ............................................................24
                                                                     3.1.2.
 Obiective..................................................................
 ................24
                                                                     3.1.3.
 Intervenţii................................................................
 .................25
                                   3.1.4.                          Conduita
 terapeutică................................................................
 .26
 3.2.          Educaţia          pacientului          şi           familiei
 ...........................................................29
 3.3.                           Rolul                            asistentei
 medicale...................................................................
 ..33
          3.3.1. Rolul asistentei medicale  în  asigurarea  condiţiilor  de
 mediu
             3.3.2.    Rolul    asistentei     medicale     în     examenul
 clinic...........................36
             3.3.3.    Rolul    asistentei    medicale    în     efectuarea
 injecţiei......................40
           3.3.4.  Rolul  asistentei   medicale   în   efectuarea   clismei
 evacuatoare
           3.3.5.  Rolul  asistentei  medicale   în   servirea   mesei   la
 pat....................45
 4. CAPITOLUL  III
 4.1.                               Proces                               de
 îngrijire..................................................................
 ..............53
                                      4.1.                              Caz
 clinic.1...................................................................
 ...............53
                          4.1.                  Caz                  clinic
 2..........................................................................
 .......58
                          4.1.                  Caz                  clinic
 3..........................................................................
 ........61
 5. CAPITOLUL IV
 5.1. Metodologia cercetarii………………………………………………..65
 6. CAPITOLUL V
 6.1. Concluzii finale……………………………………………………….73
7.
BIBLIOGRAFIE................................................................
...................75