Bolile legate de profesie si factorii cauzali potentiali

                                   Cuprins
PARTEA GENERALĂ
1. CONDIŢII DE MUNCĂ
   1. Definiţie:
1.2.  Clasificare:
1.3. Evaluarea condiţiilor de muncă
1.2. Noxe profesionale
1.2.1. Definiţie:
1.2.2. Clasificarea noxelor profesionale:
 1. Criteriul specificităţii noxelor profesionale  (prezenţa  lor  numai  la
    locul de muncă şi/sau în mediul înconjurător general):
1.2.3. Bolile legate  de  profesie  (multifactoriale)  şi  factorii  cauzali
potenţiali (Ord. M.S. nr. 1.957/1995)
1.2.4. Acţiunea noxelor profesionale:
1.2.5. Evaluarea noxelor profesionale:
1.2.5.1. Caracterul evaluării:
1.3. LEGIFERĂRI
1.3.1. Legiferări  privind  controlul  medical  la  încadrare  şi  controlul
medical periodic la persoanele cu expunere la toxice profesionale
1.3.2. Profesiograma ca metodă de evaluare:
1.3.3.  Principii generale de organizare a muncii şi a locului de muncă:
1.4. Program  de  Medicina  Muncii  de  evaluare  a  stării  de  sănătate  a
muncitorilor dintr-o secţie de laminare.
      1.4.1. Generalităţi:
   1.4.2. Criterii generale de elaborare a  unui  program  de  profilaxie  a
   bolilor profesionale şi a morbidităţii cu incapacitate temporară de muncă
     1. Generalităţi:
1.4.2.2. Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor  angajaţi  în  procesul
tehnologic
1.4.2.3. Elaborarea unui plan de măsuri tehnico-organizatorice şi medicale
2. PARTEA PERSONALĂ
2.1 Intentiile şi motivatia studiului:
      2.1.1 Material şi metodă
    2.1.2. Date generale privind întreprinderea luată în studiu
      2.1.2.1. Descrierea instalaţiilor tehnologice,  procesului  tehnologic
şi a locurilor de muncă în secţia Laminor 16”
2.2. Evaluarea condiţiilor de muncă în secţia Laminor 16”
     1.  Deteminarea condiţiilor de muncă din  sectorul  Pregătire  materie
        primă
     2. Deteminarea condiţiilor de muncă din secţia Laminare
  2.3. Evaluarea stării de sănătate a personalului muncitor din Laminor 16”
2.4. Concluzii şi date de morbiditate
2.5.Măsuri de prevenţie a bolilor profesionale
2.6.Dispensarizarea în prezent
Pagini 63