Chimioterapia in boala canceroasa

                                   Cuprins
                               I. INTRODUCERE
                             II. PARTEA GENERALĂ
II.1 Chimioterapia în boala canceroasă
II.1.1 Fiziopatologie
 II.1.2 Etiologie
II.1.3 Terapia cancerului
II.1.4 Clasificarea substanţelor antitumorale
1 II.2 Antimetaboliţi - Antagonişti ai acidului folic
II.2.1 Metotrexat
II.2.1.1 Încadrare farmacoterapeutică
2 II.2.1.2 Farmacodinamie
II.2.1.3 Farmacocinetică
II.2.1.4 Farmacotoxicologie
1 II.2.1.5 Farmacografie
II.3 Antitoxici în tratamentul neoplazic
II.3.1 Folinat de calciu
II.3.1.1 Încadrare faramcoterapeutică
II.3.1.2 Farmacodinamie
II.3.1.3 Farmacocinetică
II.3.1.4 Farmacotoxicologie
II.3.1.5 Farmacografie
                          II. PARTEA EXPERIMENTALĂ
III.1 Monografia Metotrexat ( Farmacopeea Europeana 5.0)
III.2 Monografie folinat de calciu ( Farmacopeea Europeană 5.0)
III.3 Cromatografia  de  lichide  de  înaltă  performanţă  (HPLC)  -  metodă
analitică utilizată în controlul medicamentelor
III.3.2 Parametrii calitativi
III.3.3 Parametrii cantitativi
III.3.4 Mărimi ce caracterizează separarea cromatografică
2 III.4 Validarea metodelor analitice
III.4.1 Generalităţi
III.4.2 Definirea parametrilor de validare
III.5 Metodă HPLC de dozare a metotrexatului şi folinatului de
calciu din plasmă umană
III.5.1 Principiul metodei
III.5.2 Materiale şi metode
III.5.3 Protocol experimental
III.5.4 Rezultate şi discuţii
                                IV. CONCLUZII
Bibliografie
Pagini 90
-----------------------
IMPURITĂŢI