Chirurgie in sistemul cardiovascular

                                   Cuprins
                                 Introducere
Capitolul I. Sistemul vascular
            I.1. Structură şi funcţii
            I.2. Componenta arterială şi venoasă a sistemului vascular
            I.3. Particularităţile fiziologice ale vaselor
            I.4. Proprietăţile fizice ale vasului
            I.5. Metode utilizate pentru măsurarea curgerii sângelui şi a
                        funcţionării vasculare
                 I.5.a. Metode de analiză in vivo
                 I.5.b. Metode de analiză in vitro
                    Capitolul II. Noţiunea de biomaterial
            II.1. Definiţia noţiunii de biomaterial
            II.2. Scurt istoric al biomaterialelor
            II.3. Clasificarea biomaterialelor
            II.4. Criterii de alegere a unui biomaterial
                 II.4. a. Protocolul de evaluarea biomaterialului
            II.5. Aplicaţiile diferitelor tipuri de biomateriale
            II.6. Concluzii
Capitolul III. Modalităţi de evaluare a toxicităţii biomaterialelor
            III.1. Introducere
            III.2. Pregătirea probelor
            III.3. Metode de testare
            III.4. Efectele implanturilor
            III.5. Concluzii
Capitolul IV. Noţiunea de biomaterial sanguin
            IV.1. Definiţia biomaterialelor sanguine
            IV.2. Clasificarea biomaterialelor sanguine
            IV.3. Proprietăţile biomaterialelor sanguine
Capitolul V.  Biomaterialele utilizate pentru realizarea protezelor
vasculare
            V.1. Poliuretanii
                 V.1.1. Proprietăţi fizice şi chimice
                 V.1.2. Biostabilitatea şi biodegradarea
                       V.1.2.a. Creşterea biodegradării
                       V.1.2.b. Biodegradarea fungică
                       V.1.2.c. Biodegradarea bacteriană
                       V.1.2.d. Biodegradarea de către poliuretanaze
                 V.1.3. Tipuri de proteze vasculare
                       V.1.3.a. Teste clinice efectuate pe poliuretanii
                                     confecţionali
                       V.1.3.b. Protezele vasculare nebiodegradabile
                 V.1.4. Rolul porozităţii protezelor vasculare din
poliuretan
                       V.2. Poli(etilentereftalat) şi
poli(tetrafluoretilenă)
                 V.2.1. Inflamaţia şi neovascularizaţia asociate protezelor
                              vasculare din Dacron şi Teflon.
            V.3. Microprotezele vasculare realizate din celuloză bacteriană
            V.4. Concluzii
Capitolul VI. Tratamente superficiale aplicate protezelor vasculare
            VI.1. Modificări de suprafaţă ale materialelor polimerice
pentru
                     conferirea de proprietăţi netrombogene
            VI.2. Protezele din poliuretani
            VI.3 Concluzii
Bibliografie
Pagini 82