CONSIDERATII MEDICO-LEGALE PRIVIND MORTILE VIOLENTE IN URMA INTOXICATIILOR CU ACIZI TARI SI BAZE TARI

CUPRINS
CAPITOLUL I
TOXICOLOGIE...........................................................
.......................................5
  1. Factori care determină toxicitatea acizilor si bazelor
tari.................................................5
        1.1.     Căile de pătrundere a substanţelor toxice în
        organism..........6
        1.2.     Absorbţia, difuziunea si transformările toxice ale
        acizilor si bazelor
        tari...........................................................
        .....................7
CAPITOLUL II
   1. Etiologia, felul şi frecvenţa intoxicaţiilor cu substanţe
   caustice...................9
   2. Substanţe caustice şi
   corozive...........................................................
   .......10
        2.1.Acizi.....................................................
        ...........................11
         1. Acizi
            minerali..................................................
            ........12
         2. Acizi
            organici..................................................
            .................14
         3. Săruri
            corozive..................................................
            ...............16
2.2.Baze..............................................................
....................................17
CAPITOLUL III
MODIFICARI MORFO-PATOLOGICE CARE APAR ÎN INTOXICAŢIILE CU AZICI SI
BAZE TARI.........................................20
1. Modificări morfopatologice
   respiratorii......................................................
   ..20
2. Modificări morfopatologice
   digestive.........................................................
   ..22
       3. Modificări morfopatologice
cutanate...........................
..................................23
       4.Modificări morfopatologice
oculare...............................................................
24
    5.Modificări morfopatologice
  renale.............................................................
  .....24
CAPITOLUL IV
SINDROAME CLINICE INTALNITE IN INTOXICATIILE CU ACIZI SI BAZE
TARI...................................................................
. .....................26
      1. Clinica sindroamelor
respiratorii.......................................................26
      2. Clinica sindroamelor
cardiovasculare.....................................28
      3. Clinica sindroamelor digestive si
hepatice..............................29
      4. Clinica sindroamelor
neuropsihice..........................................31
      5. Clinica sindroamelor renale si
vezicale...................................31
      6. Clinica sindroamelor acido-bazice si
hidroelectolitice............32
CAPITOLUL V
  TANATOGENEZA..............................................................
  ..................... 50
  1.  Mecanisme tanatogeneratoare în intoxicaţia cu substanţe caustice..50
  2.  Analiza factorilor de condiţionare a stărilor
  tanatogeneratoare....... 51
CAPITOLUL VI
  EVOLUŢIA, COMPLICAŢIILE ŞI MOARTEA ÎN
  INTOXICAŢIILE CU ACIZI SI BAZE
TARI...............................................
  Evoluţi...................................................................
  ......................................45
  Complicaţiil..............................................................
  .................................47
   Moartea...................................................................
   .....................................
CAPITOLUL VII
  EXPERTIZA MEDICO-LEGALĂ ÎN INTOXICAŢIILE CU ACIZI SI BAZE
  TARI......................................................................
  .............................
CAPITOLUL VIII
  STUDIU STATISTIC PERSONAL PRIVIND INTOXICAŢIILE CU ACIZI SI BAZE TARI ÎN
  PERIOADA 2003-2006
1. Rezultate si discuţii          62
2. Rapoarte de expertiză medico-legală        70
  CONCLUZII             86
  BIBLIOGRAFIE
  ANEXE