Contributii la studiul farmacognostic al speciei Pleurotus Ostreatus

                                   Cuprins
           PARTEA TEORETICĂ
           1.Date generale privind specia Pleurotus ostreatus
           2.Sinonime
           3.Încadrare sistematică
           4.Descriere
           5.Origine şi răspândire
           6.Compoziţie chimică
           7.Acţiune
           8.Întrebuinţări
           9.Preparate farmaceutice
           PARTEA EXPERIMENTALĂ
           1.Obţinere
           2.   Stabilirea identităţii
                       2.1.Examenul macroscopic
                       2.2.Examenul microscopic
                       2.3.Analiza chmică calitativă
           3.   Determinarea calităţii
                       3.1.Determinări preliminare
                       3.2.Dozarea principiilor active
           4.    Testarea acţiunii asupra celulei vegetale
           CONCLUZII
           BIBLIOGRAFIE
            Pagini 77