Coping-ul la pacientii cu AVC

                                   CUPRINS
1 CAP. I.  CONSIDERAŢII TEORETICE REFERITOARE LA
      stres ŞI DEPRESIE                                            00
           1.1. Precursori ai teoriei stresului                         00
           1.2. Teoria lui Selye                                   00
           1.3. Teoria stimulilor                                  00
           1.4. Teoria cognitivă al lui Lazarus asupra stresului   00
                 1.4.1. Evaluarea cognitivă a stresului            00
           1.5.depresia                                            00
           1.6. Clasificarea depresiilor                                00
           1.7. Ce este coping-ul ?                                00
           1.8. Stres şi depresie                                  00
           1.9. Stres şi coping                                    00
                 1.9.1. Modelul lui Lazarus şi Folkman             00
                 1.9.2. Consideraţii legate de strategiile coping  00
CAP. II. FACTORI AI TULBURĂRILOR POST-TRAUMATICE LA
      PACIENŢII CU AVC                                        00
      2.1. Suportul social                                         00
      2.2. Coping-ul la pacienţii cu AVC                           00
           2.2.1. Copingul evitativ  la pacienţii cu traume cerebrale00
           2.2.2. Copingul pasiv şi apatia la pacienţii cu AVC          00
1 CAP. III. METODOLOGIA CERCETĂRII ŞI LOTUL STUDIAT     00
      3.1. Caracteristicile eşantioanelor studiate                 00
      3.2. Obiectivele lucrării                                    00
      3.3. Ipotezele de lucru                                            00
      3.4. Instrumente de lucru                                    00
           3.4.1. Strategiile de coping                                 00
           3.4.2. Nivelul de distres                               00
           3.4.3. Evaluarea nivelului de  depresie
     00
           3.4.4. Evaluarea nivelului de anxietate                      00
           3.4.5. Evaluarea Suportului Social                           00
      3.5. Procedura de lucru                                      00
1 CAP. IV. PREZENTAREA, ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR OBŢINUTE
                                  00
      4.1. Analiza rezultatelor obţinute la proba COPE-A                 00
      4.2. Analiza diferenţială a reacţiei post-avc în funcţie de
       tipul de coping evitativ-confruntativ                       00
      4.3. Analiza corelaţională a datelor obţinute                      00
           4.3.1. Relaţia dintre componentele  stilului de coping
                 şi reacţia depresivă posttraumatică(rdp)                00
      4.4. Studiul relaţiei dintre stilurile de coping şi anxietate      00
      4.5. Studiul impactului evenimentelor de viaţă               00
4.6. Studiul impactului suportului social
         la pacienţii cu AVC                                     00
      4.7. Studiul relaţiei aspectelor investigate cu
           reacţia depresivă   posttraumatică                            00
       CONCLUZII                                              00
      BIBLIOGRAFIE                                                 00
      Pagini 103