Evaluarea pre PTCA a pacientilor cu cardiopatie ischemica

  PARTEA  TEORETICĂ
Introducere…………………………………………………………………4
1.Evaluarea pre PTCA a pacienţilor cu cardiopatie ischemică
    1.1 Evaluarea clinică……………………………………………….…….6
    1.2 Evaluarea neinvazivă………………………………………………...7
         1.3 Evaluarea prin coronarografie şi testări de efort……………………..9
  2.Angiografia coronariană – importanţă şi valoare prognostică
        2.1 Date generale privind importanţa coronarografiei…………………..12
        2.2.Valoarea diagnostică şi prognostică a coronarogafiei……………….17
  3. Indicaţiile angioplastiei coronariene
     3.1. Indicaţiile angioplastiei coronariene  la  pacienţi  asimptomatici
  ……..23
     3.2. Indicaţiile angioplastiei coronariene la pacienţi cu angină
  pectorală ..25
     3.3 Indicaţiile angioplastiei coronariene la pacienţi cu infarctul
  miocardic..27
 4. Date din trialurile clinice care au susţinut  folosirea stentului
  5.Rezultatele terapiei intervenţionale in cardiopatia ischemică
       5.1. Terapia intervenţională în infarctul miocardic acut………………...32
       5.2 Terapia intervenţională în angina pectorală instabilă ………………36
       5.3 Terapia intervenţională în angina pectorală de efort………………..39
 6. Sinteza datelor din literatura de specialitate analizate……42
         PARTEA PRACTICĂ  - STUDIU CLINIC
   1. Scopul lucrării……………………………………………………….44
   2. Materiale şi metode…………………………………………………45
3. Rezultate………………………………………………………………49
 3.1 Datele clinice ale pacienţilor…………………………………………….49
3.2 Datele paraclinice şi de laborator………………………………………...52
3.3 Rezultatele coronarografiilor…………………………………………….54
  3.4  Corelaţii   între   numărul   leziunilor   şi   numărul   stenturilor
implantate…….59
3.5  Date  clinice  şi  coronarografice   ale   pacienţilor    cu    infarct
miocardic…….65
6.  Corelaţii  între  tabloul  clinic,  vârsta  pacienţilor  şi   aspectele
   coronarografice.68
   3. Discuţii…………………………………………………………………73
5. Concluzii……………………………………………………………….88
      BIBLIOGRAFIE
      REZUMAT