MODIFICARI HEMATOLOGICE SI BIOCHIMICE LA CAII DE SPORT DUPÄ‚ ANTRENAMENTUL DE SCURTA SI RESPECTIV DE LUNGA DURATA

 1. INTRODUCERE.
            I. GENERALITĂŢI DESPRE CALUL DE SPORT.
                 1. Caracterizarea biologică a cabalinelor.
                 2. Utilizarea calului în echitaţie (sportul hipic)
                 3. Particularităţile calului de sport.
                 4. Tehnologia  de  hrănire  şi  întreţinere  a  calului  de
sport.
                 5. Practica dresajului, obstacolelor şi probei complete.
            II. CERCETĂRI PERSONALE.
                  1.   Importanţa   profilului   metabolic   în   aprecierea
interiorului calului de
                      sport.
                 2. Material şi metodă.
                       2.a. Prezentarea materialului cabalin  de  la  Clubul
Sportiv al
                              Armatei "Steaua" Bucureşti
                        2.b.  Modul  de  desfăşurare  a  antrenamentului  de
scurtă durată,
                              respectiv de lungă durată efectuat  la  C.S.A.
                       "Steaua"
                              Bucureşti.
                       2.c. Tehnicile de laborator utilizate  în  efectuarea
                       investigaţiilor
                              hematologice şi biochimice.
                  3. Rezultate şi discuţii.