PLACA DE CONTENTIE

Cuprins     - 2 -
Introducere - 3 -
Capitolul I - 4 -
  1.1 Clasificarea aparatelor ortodontice     - 4 -
    1.1.1 După natura forţelor ce iau naştere      - 4 -
    1.1.2 După modul de ancorare la arcada dentară - 5 -
    1.1.3 După modul de  repartizare a  zonelor de sprijin şi de aplicare a
    forţelor      - 5 -
  1.2 Aparatele ortodontice mobilizabile      - 6 -
  1.3 Elementele componente ale aparatelor mobilizabile  - 8 -
    1.3.1 Baza de acrilat    - 8 -
    1.3.2 Elemente de ancoraj     - 9 -
    1.3.3 Elemente active    - 10 -
Capitolul II     - 16 -
  2. Placa de contenţie      - 16 -
  2.1 Croşetul Adams   - 18 -
  2.2 Croşetul Stahl   - 19 -
  2.3 Croşetul Schwartz      - 19 -
  2.4 Caracteristicile plăci de contenţie :   - 21 -
  2.5 Obiectivele mijloacelor de contenţie  : - 22 -
Capitolul III  Contribuţia personală    - 23 -
  3. Realizarea tehnică a plăcii de contenţie - 23 -
    3.1 Amprenta  - 23 -
    3.2 Modelul   - 25 -
    3.3 Turnarea modelelor   - 26 -
    3.4  Realizarea soclului - 27 -
    3.5  Demularea amprentei - 27 -
    3.6  Soclarea - 27 -
    3.7  Realizarea elementelor din sârmă.    - 29 -
    3.8 Depunerea acrilatului     - 32 -
    3.9 Polimerizarea  - 35 -
    3.10 Prelucrarea mecanică     - 36 -
CONCLUZII   - 38 -
Bibliografie     - 39 -