Programul de recuperare functionala a bolnavilor hemiplegici

                                   Cuprins
Capitolul I  Introducere                                            pag. 3
      1.1. Scurt istoric al kinetoterapiei
pag. 3
      1.2. Generalităţi despre handicap
pag. 4
      1.3. Motivarea alegerii temei, scopul şi ipotezele lucrării
pag. 4
Capitolul II  Date din literatura de specialitate
pag. 6
      2.1. Accidentele vasculare cerebrale
pag. 6
      2.2. Cadrul general al recuperării bolnavului hemiplegic
pag. 7
Capitolul III  Familia – ajutor psihologic pentru hemiplegic
pag. 11
Capitolul IV  Programul de recuperare funcţională a bolnavilor
              hemiplegici                                           pag.16
      4.1. Programul de kinetoterapiei                              pag. 16
      4.1.1. Exerciţii fizice la pat
pag. 16
      4.1.2. Exerciţii fizice la sala de kinetoterapie
pag. 27
      4.2. Tratamentul fizioterapeutic                              pag. 31
Capitolul V  Partea practico – aplicativă
pag. 33
      5.1. Studiul efectuat şi obiectivele urmărite
pag. 33
      5.2. Exerciţii pentru reeducarea mersului
pag. 34
      5.2.1. Exerciţii premergătoare mersului
pag. 35
      5.2.2. Reeducarea mersului                                    pag. 36
      5.3. Rezultate                                                pag. 38
Capitolul VI  Concluzii
pag. 39
Bibliografie                                                        pag. 40