Recuperarea hemiplegiei spastice la varsta a treia

CAPITOLUL  1 -  INTRODUCERE
     1. Generalităţi
CAPITOLUL 2 - FUNDAMENTARE TEORETICĂ
        2.1. Aspecte fiziologice ale vârstei a treia
        2.2. Hemiplegia spastică
                       2.2.1. Definiţie
                       2.2.2. Date fizio-patologice ale vârstei a treia
                       2.2.3. Clasificare
                       2.2.4. Diagnostic
                       2.2.5. Tratament
CAPITOLUL 3 -  CONTRIBUŢII  PERSONALE  LA  STUDIUL  RECUPERĂRII  HEMIPLEGIEI
SPASTICE LA VÂRSTA A TREIA
        3.1. Organizarea cercetării
                3.1.1.  Studiul bibliografic
            2. Stabilirea lotului de subiecţi
            3. Metode de evaluare
        3.2. Ipoteză. Scop. Sarcini
        3.3. Subiecţi
        3.4. Programul kinetic
CAPITOLUL  4 -   ANALIZA ŞI INTERPRETAREA REZULTATELOR OBŢINUTE
CAPITOLUL   5      -     CONCLUZII ŞI PROPUNERI
CAPITOLUL   6      -     BIBLIOGRAFIE
pagini 82