Studiu comparativ al metodelor de analiza a azotatilor si azotitilor

                                   CUPRINS
INTRODUCERE                                              4
CAPITOLUL 1
           METODE ANALITICE UTILIZATE IN
           DETERMINAREA IONULUI NO3¯                          7
 1.1.Metode optice
   1.1.1.Determinarea spectrometrica cu acid sulfosalicilic
  2.  Determinarea spectrometrica cu fenol
  3. Determinarea spectrometricacu rezorcinol
  4. Determinarea spectrometrica cu DHC
  5.  Determinarea spectrometrica cu 2-sec-butilfenol
  6. Determinarea nitratilor prin adaptarea metodei oranj I
  7. Determinarea nitratilor prin spectrometrie UV
 1.2. Determinarea cromatografica a nitratilor cu HPLC
 1.3. Determinarea electrochimica a nitratilor prin analiza cu injectie  pe
   flux utilizand electrod ion - selectiv
CAPITOLUL 2
           METODE ANALITICE UTILIZATEIN
           DETERMINAREA IONULUI NO2                           29
 2.1.Metode optice
   2.1.1. Determinarea spectrometrica cu acidul p-aminofenilmercaptoacetic
  2. Determinarea spectrometrica cu acidul 4-aminosalicilic
  3. Determinarea spectrometrica cu 4 , 5 - dihidroxicumarin
  4. Determinarea spectrometrica cu 4 - aminobenzotrifluorura si 1 - naftol
  5. Determinarea spectrometrica cu acidul 4 - amino - 1 - naftalensulfonic
  6. Determinarea spectrometrica cu rezorcinol
  7. Determinarea spectrometrica dupa preconconcentrare  pe  un  filtru  cu
     membrana solubila intr - un solvent organic
  8. Determinarea spectrometrica prin reactia  catalitica  dintre  rosu  de
     pirogalol si bromat de potasiu
9. Microdeterminarea spectrofluorometrica dupa derivatizare cu 4 -  metil  -
   7 -aminocumarin
 2.2.Metode electrochimice
     2.2.1. Determinarea nitritilor prin detectie amperometrica cu  electrod
   modificat
      2.2.2.  Determinarea  amperometrica   a   nitritilor   prin   oxidarea
   electrodului de carbon sticlos
 2.3. Determinarea fluorimetrica a nitritilor
CAPITOLUL 3
           METODE ANALITICE DE DETERMINARE
           A         IONILOR         NO3[pic]          SI          NO2[pic]
65
 3.1. Determinarea titrimetrica a nitratilor si nitritilor cu acid ascorbic
 3.2.Metode optice
   3.2.1. Determinarea nitratilor si nitritilor cu p - aminoacetofenona
  2. Determinarea nitratilor si  nitritilor  prin  spectrometrie  in  UV  -
     derivata
  3. Determinarea nitratilor si nitritilor in flux  continuu  prin  analiza
     spectrometrica cu proflavina
 3.  Determinarea  electrochimica  a  nitratilor  si  nitritilor   utilizand
    electrod ion - selectiv
 4. Determinarea cromatografica a nitratilor si nitritilor prin HPLC
CAPITOLUL 4
           PARTE EXPERIMENTALA                                79
 4.1.Premize . Obiective
 4.2.Material si metode
  1. Determinarea spectrometrica a nitratilor cu rezorcinol
  2. Determinarea spectrometrica a nitratilor cu acid fenoldisulfonic
  3. Determinarea spectrometrica a nitritilor cu reactivul Griess
  4. Determinarea volumetrica a nitritilor
  4.3.Rezultate si discutii
   4.3.1. Determinarea azotatilor
  2. Determinarea azotitilor
  3. Analiza cantitativa a ionilor azotat si azotit din ape de suprafata
   Concluzii
CAPITOLUL 5.
           CONCLUZII GENERALE                                 81
BIBLIOGRAFIE                                                  85