Studiul structurii sistemului oxidic

CUPRINS
INTRODUCERE                                              pag.   1
CAP.I. STUDIUL STRUCTURII MATERIALELOR CRISTALINE
ŞI AMORFE PRIN DIFRACŢIE ŞI INTERPRETAREA
IMAGINILOR                           DE                            DIFRACŢIE
                       pag.   3
I.1.                            Structuri                             amorfe
                                            pag.   3
I.2.Metode pentru studiul structurii interne a materialelor cristaline şi
amorfe
                                                 pag.   6
I.2.1.Difracţia         radiaţiilor          X          pe          cristale
                                    pag.   8
I.2.1.1.Obţinerea  imaginilor  de   difracţie   ale   materialelor   amorfe,
comparative
cu  a  celor  cristaline                                                pag.
8
I.2.1.2.Factorul  de  structurǎ  al  materialelor  amorfe   (   funcţii   de
interferenţǎ )   pag. 12
I.2.1.3.Funcţiile             de             distribuţie             radialǎ
pag. 12
I.2.1.4.Corelarea  datelor  de  difracţie  cu   modelele   structurale   ale
materialelor
amorfe                                                              pag. 17
I.2.2.  Difracţia de electroni in microscopia  electronicǎ  prin  transmisie
pag. 21
CAP.II. OXIZI DE FORMA Me2O3                             pag. 26
II.1.Fierul           şi           compuşii           cu            oxigenul
pag. 28
II.2.Cromul           şi           compuşii           cu            oxigenul
pag. 30
CAP.III.TEHNICA DE MǍSURARE ŞI PREPARAREA PROBELOR pag. 35
III.1.Spectrometrul             de             difracţie             TUR-M62
pag. 35
III.2.Microscopul   electronic   prin   transmisie   PHILIPS   CM-120   STEM
pag. 38
III.3.Prepararea probelor                                           pag. 39
III.3.1.Prepararea     oxidului     de     crom     (     III      ),α-Cr2O3
pag. 39
III.3.2.Pregǎtirea    probei    in    vederea    examinǎrii     microscopice
pag. 39
CAP.IV. ANALIZA STRUCTURALǍ A OXIZILOR α-Fe2O3 ,α-Cr2O3
ŞI A SISTEMULUI OXIDIC α-(Cr2O3-Fe2O3)                        pag. 41
IV.1.Analiza prin difracţia de raze X a oxizilor α-Fe2O3 ,α-Cr2O3 şi a
sistemului oxidic α-(Cr2O3-Fe2O3)                                   pag. 41
IV.2.Analiza    oxidului    α-Cr2O3    prin    absorbţie    de    raze     X
pag. 47
IV.3.Studiul sistemului oxidic α-(Cr2O3-Fe2O3) prin microscopie
electronicǎ                                                   pag. 59
IV.4.Caracterizarea   filmelor    din    punct    de    vedere    morfologic
pag. 63
CAP.V. CONCLUZII GENERALE                                pag. 67
BIBLIOGRAFIE                                                  pag. 70