Utilitatea abordarii prin modelul Stewart a tulburarilor echilibRULUI acido-bazic la pacientii specifici sectiilor de reanimare

CUPRINS
-Introducere
-Partea Generala
      Capitolul I.  Fiziologia echilibrului acido-bazic.
                     Aplicaţii   practice   ale   modelului   fizico-chimic
                         pag 1
                   1.     Abordarea     descriptiva     si     semnificativa
                                  pag 2
                        A.Abordarea     descriptiva     sau     traditionala
                                  pag 2
                             B.          Abordarea           semicantitativa
                                        pag 3
                           2.              Abordarea             cantitativa
                                            pag 4
                         A      Teoria       echilibrului       termodinamic
                                    pag 4
                                       B.Modelul                     Stewart
                                             pag 6
                                     C.Modelul                   Figge-Fencl
                                          pag 8
                                        D.Modelul                     Wotten
                                           pag 11
                3.   Variabilele  independente  şi  echivalenţa  lor  pentru
diferitele abordări   pag 12
                       A.    Diferenţa     ionilor     tari     :     [SID+]
                                       pag 13
                     B.  Totalitatea  acizilor   slabi   plasmatici   [ATOT]
                             pag 14
                          C.       Excesul       de        baze         (BE)
                                         pag 15
                     D.  Capacitatea  bazică  de  tamponare  a   plasmei   β
                          pag 16
            Capitolul II.  Modalitati de aplicare a modelului Stewart
                                          in          clinica          umana
                                              pag 17
         1.  Tulburările acido-bazice sanguine
                     privite prin prisma abordării Stewart
                      A.    Acidemie,    alcaliemie,    acidoză,    alcaloză
                               pag 17
                         B.      Tipuri      de       dezechilibre       EAB
                                     pag 17
                    C. Posibilităţi de utilizarea la patul bolnavului
                                   a            abordării            Stewart
                                             pag 20
                    D.Descrierea unor cazuri particulare
                           ale    tulburărilor     identificate     anterior
                                      pag 23
         2.  Soluţiile perfuzabile şi efectele lor asupra echilibrului
                     acidobazic  privite prin prisma teoriei Stewart
                              pag 29
         A. Soluţii electrolitice şi micromoleculare
               cu SID 0 şi SID „corectat
                                       pag 29
                       B.     Soluţiile    de    bicarbonat     de     sodiu
                                    pag 32
                          C.         Alte        soluţii        alcalinzante
                                          pag 33
                                          D.                        Coloizii
                                                  pag 33
                                          E.                         Sângele
                                                  pag 35
          3. Teoria Stewart aplicată la fiziologia altor sisteme  lichidiene
                pag 36
   Partea Speciala
            Material
                                             pag 38
                  Prezentare cazuri
                                              pag 39
            Anexa
                                             pag 59
                                                                   Concluzii
                                           pag 60
                                                                Bibliografie
                                                 pag 61