ANALIZA TENTATIVEI LA INFRACTIUNILE SAVARSITE DE FUNCTIONARII PUBLICI

                                   CUPRINS
          CAPITOLUL  I    -    Consideraţii   generale   privind   tentativa
………………….….. 3
                                I.1.    Concept …………………………………………………………....3
                                 I.2.      Fazele   acţiunii   infracţionale
…………………………………….....6
                                I.3.    Actele  preparatorii  şi  actele  de
executare ………………………...13
                                I.4.    Delimitarea actelor de pregătire  de
actele de executare…………..19
                                 I.5.     Tratamentul  actelor  preparatorii
………………………………….23
         CAPITOLUL II  -  Tentativa ca formă a infracţiunii …………………………….28
                                     II.1.         Felurile       tentativei
………………………………………………...28
                                II.2.   Condiţiile generale  ale  tentativei
………………………………...32
                                 II.3.    Condiţiile  specifice  diferitelor
modalităţi ale tentativei………….42
                                II.4.   Tentativa în cazul  pluralităţii  şi
unităţii de infracţiuni…………....51
                                II.5.   Infracţiuni  la  care  tentativa  nu
este posibilă ……………………..56
                                            II.6.                Tratamentul
tentativei…………………………………………….61
                                               II.7.                   Proba
tentativei………………………………………………….. 68
          CAPITOLUL  III    -    Desistarea   şi   împiedicarea   producerii
rezultatului ………...69
                                  III.1.    Desistarea    –    concept    şi
caracterizare …………………………….69
                                    III.2.      Împiedicarea      producerii
rezultatului – concept şi caracterizare….75
                                 III.3.   Pedepsirea  actelor  de  executare
calificată ……………………….80
        CAPITOLUL IV   -   Incidenţa  tentativei  asupra  infracţiunilor  de
serviciu……..82
                                IV.1.  Corelaţia dintre responsabilitate  şi
răspundere..............…....…….82
                                IV.2.  Tentativa la infracţiunile  săvârşite
de funcţionarul public potrivit
                                                                   dreptului
comun.......................................................................
.......84
                                IV.3.  Tentativa la infracţiunile  săvârşite
de funcţionarul public potrivit
                                           legilor   speciale   în   materie
penală...................................................89
        CAPITOLUL V  -  Concluzii….……………………………………..…………….92
         BIBLIOGRAFIE ………………………………………………………..………….95