APARAREA DREPTURILOR CONSUMATORILOR

CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
........ pag 1
Capitolul 1
CONSIDERAŢII PRELIMINARE PRIVIND SIGURANŢA ALIMENTAŢIEI
1.1 Rolul ştiinţei în asigurarea siguranţei alimentaţiei în lume şi
      în                                                             Uniunea
      Europeană.......................................................pag 4
1.2    Determinarea nivelului optim de protecţie   ...........pag 9
Capitolul 2
TENDINŢE    PRIVIND    PROTECŢIA    CONSUMATORILOR
 IN CADRUL UNIUNII EUROPENE ..........pag 14
 1. Opţiunile Uniunii Europene privind protecţia consumatorilor
      ...........pag 15
 2. Realizările Uniunii Europene privind protecţia consumatorilor
      ..........pag 20
2.3   Securitatea şi calitatea bunurilor şi serviciilor  ..........pag 27
Capitolul 3
CADRUL JURIDIC PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR IN CADRUL UNIUNII EUROPENE
3.1   Orientări   socio-legale   privind   protecţia   a   consumatorilor-
cetăţeni ai Uniunii Europene .........pag 36
3.2   Sistemul prejudecătoresc de rezolvare a litigiilor în unele ţări
din Uniunea
Europeană..............................................................pag
49
3.3   Direcţia   Generală   XXIV   (D.G.   XXIV):    Noua   voce   a
consumatorilor   .........pag 52
Capitolul 4
PROTECŢIA CONSUMATORILOR IN ROMÂNIA
4.1   Preocupări ale României cu privire la protecţia consumatorilor
în scopul aderării la Uniunea Europeană ......pag 56
4.2   Organizarea   şi   funcţionarea   Autorităţii   Naţionale   pentru
Protecţia Consumatorilor din România    ......pag 58
Capitolul 5
MIŞCAREA DE APĂRARE A DREPTURILOR
CONSUMATORILOR
5.1 Obiectivele mişcării de apărare a drepturilor
consumatorului..............................................................
...... pag 65
5.1.1 .Cadrul obiectivelor
generale......................................... pag 66
5.1.2.Modalităţi de stabile a obiectivelor specifice
 şi
operaţionale................................................................
....... pag 68
5.2.Forme de acţiune a mişcării de apărare a drepturilor
consumatorilor..............................................................
.......... pag 72
5.2.1.Organizarea şi realizarea testelor comparative ............ pag 73
5.2.2.Ape!area la presă şi la alte tipuri de mass-media ......... pag 77
5.2.3.Utilizarea unor forme directe de acţiune în soluţionarea conflictelor
în domeniul protecţiei consumatorilor.................... pag 79
5.3.Tendinţe şi perspective în evoluţia mişcării de protecţie a
consumatorilor..............................................................
............. pag 82
CONCLUZII…………...............................................................
..pag 87
BIBLIOGRAFIE