AQUIS-UL COMUNITAR PRIVIND IMPOZITAREA IN UNIUNEA EUROPEANA

                                   CUPRINS
         Capitolul 1 Unele consideraţii cu privire  la  acquis-ul  comunitar
..  2
              1. Procesul de armonizare legislativă ……………………..  2
              2. Traducerea acquis-ului comunitar ……..…………….…  4
              3. Definiţia acquis-ului comunitar ………………..……….  5
              4. Acceptarea acquis-ului comunitar ……..………………   6
      Capitolul 2 Adoptarea şi implementarea acquis-ului comunitar ..  8
                  2.1. Taxa pe valoarea adăugată …….………………………...   8
           2.2. Accize ……………………………….………………..…. 15
           2.3. Impozitarea directă …………………….…………….….. 22
           2.4. Cooperare administrativă şi asistenţă reciprocă ………… 23
           2.5. Capacitatea administrativă ……………………………..   25
      Capitolul  3  Studiu  de  caz:  Implicaţiile   adoptării   acquis-ului
comunitar asupra controlului financiar în România ……………….….  27
      Anexa 1 ……………………………………………………………..  30
      Anexa 2 ………………………………………………………...…… 33
      Anexa 3 ……………………………………………………………..  34
      Anexa 4 ……………………………………………………………..  36
      Anexa 5 …………………………………………………………….   38
      Anexa 6 ……………………………………………………….……   39
      Anexa 7 ……………………………………………………………    40
      Bibliografie ……………………………………………………….    42