ASPECTE PRIVIND CONTROLUL IN ADMINISTRATIA PUBLICA LA NIVEL JUDECATORESC SI PARLAMENTAR

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I
1.Controlul activitatii administratiei publice
1.1 Notiunea de administratie publica---------------------------------------
-----------------Pag  1
1.2 Notiunea controlului administrativ--------------------------------------
-----------------Pag 1
1.3 Formele de control ale activitatii administratiei publice---------------
-------------- Pag 1
CAPITOLUL II
1.  Controlul judecătoresc asupra administraţiei publice------------------
Pag 5
1. 1. Aspecte generale privind controlul judecătoresc asupra
      administraţiei publice-------------------------------------------------
-------------------Pag 5
        1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului
      administrativ român----------------------------------------------------
      ---------------- Pag 5
2.Caracteristicile generale ale controlului
      judecătoresc asupra administraţiei publice---------------------------
Pag 8
3. Controlul judecătoresc direct al actelor administrative în
      temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004--------- Pag
10
3.1. Condiţiile controlului judecătoresc direct asupra actelor
      administrative în temeiul Legii contenciosului administrativ-----------
------Pag 10
3.2. Procedura controlului judecătoresc direct asupra actelor
      administrative bazată pe Legea contenciosului administrativ------------
-----Pag 19
3.3 Efectele controlului în anulare-----------------------------------------
-------------------Pag 23
4. Controlul judecătoresc direct asupra faptelor administrative
      ilegale în temeiul Legii contenciosului administrativ--------------Pag
24
4.1. Condiţiile controlului judiciar asupra faptelor ilegale----------------
--------------Pag 24
4.2. Procedura şi efectele controlului judiciar asupra faptelor
      administrative ilegale-------------------------------------------------
------------------Pag 27
5. Controlul judecătoresc special pe cale directă---------------------------
Pag 28
5.1. Necesitatea controlului judecătoresc special---------------------------
---------------Pag 28
5.2. Condiţiile controlului judecătoresc special----------------------------
----------------Pag 29
5.3. Cazuri de control judiciar special-------------------------------------
------------------Pag 30
5.4. Efectele controlului judecătoresc special------------------------------
----------------Pag 31
6. Controlul judecătoresc indirect------------------------------------------
---Pag 31
6.1. Condiţiile controlului judecătoresc indirect---------------------------
---------------Pag 31
6.2. Formele controlului judecătoresc indirect------------------------------
--------------Pag 32
6.3. Efectele controlului judecătoresc indirect-----------------------------
----------------Pag 35
CAPITOLUL III
1.Controlul parlamentar exercitat asupra administraţiei
      publice----------------------------------------------------------------
      ----Pag 36
1.1 Noţiunea de control parlamentar. Principalele trăsături ale controlului
parlamentar. Aspecte de doctrină şi reglementări constituţionale------------
-----Pag 36
1.2 Rolul funcţiei de control în activitatea Parlamentului------------------
---------Pag 39
1.3.Răspunderea Preşedintelui României şi controlul parlamentar-------------
------Pag 39
1.4. Sediul materiei şi natura juridică a răspunderii-----------------------
--------------Pag 40
1.5. Regimul răspunderii politice a Preşedintelui României------------------
----------Pag 41
1.6. Răspunderea penală a Preşedintelui României----------------------------
------ Pag 43
2.Procedura de control privind activitatea Consiliului Suprem de
Apărare a Ţări--------------------------------------------------------------
-----Pag 45
3.Controlul exercitat asupra Serviciului Român de Informaţii şi
asupra Serviciului de Informaţii Externe------------------------------------
Pag 46
4.Controlul parlamentar exercitat asupra serviciilor
publice de radiodifuziune şi televiziune------------------------------------
--Pag 49
5. Exercitarea funcţiei de control parlamentar prin
Avocatul Poporului----------------------------------------------------------
-----Pag 51
6. Controlul exercitat privind activitatea organelor administrative
centrale autonome-----------------------------------------------------------
-----Pag 53
ANEXE
1.TRATATUL DE LA LISABONA-------------------------------------------Pag 55
2.PROPUNERE  DE LEGE FERENDA-------------------------------------Pag 57
BIBLIOGRAFIE-------------------------------------------------------Pag 58