Aspecte privind viitorul administratiei publice in romania

                                   CUPRINS
Cap.1 Notiuni generale privind administratia publica.. 4
1.1.Notiunea de administratie publica. 4
1.2.Idealul descentralizarii 7
1.3. Idealul statului-holding. 9
Cap.2 Romania si procesul de integrare in Uniunea Europeana   12
2.1. Romania si Uniunea Europeana—notiuni generale. 12
2.2. Conceptul de acquis comunitar 19
2.3. Capacitatea administrativa si juridica a Romaniei pentru implementarea
acquis-ului comunitar 21
Cap.3 Probleme privind viitorul administratiei publice in Romania   23
3.1. Principiile ce stau la baza reformei administrative. 23
3.2. Directii prioritare in reforma administratiei publice din Romania. 24
3.2.1.Prioritati pe termen scurt (cca.1-2ani) 24
3.2.2. Prioritati pe termen mediu. 34
3.3. Problema regionala in Romania. 39
3.4.Reforma administratiei publice in Romania. 41
CAP.4 Consideratii finale. 47
BIBLIOGRAFIE. 49
 pagini 35