avocatul poporului - garantul drepturilor si libertatilor cetatenesti in romania si in alte state

INTRODUCERE
Capitolul I. PROFILUL INSTITUTIONAL AL AVOCATULUI POPORULUI
1.1. DREPTUL LA INFORMATIE
     Capitolul II. AVOCATUL POPORULUI
     GARANTUL DREPTURILOR SI LIBERTATILOR
     CETATENESTI IN ROMANIA
2.1. REGLEMENTARE JURIDICA
         2.1.1. Numire si rol
     2.1.2.        Incetarea din functie
  3. Raportul in fata Parlamentului
     2.2. CARACTERIZARE LEGALA
     2.3. ORGANIZARE
2.4. ATRIBUTII
 2.5. CERERILE
Capitolul.III. OMBUDSMAN EUROPEAN
 3.1. ISTORIC SI GENERALITATI
3.2. INSTITUTIA OMBUDSMANULUI EUROPEAN - European Ombudsman
3.3. MODUL DE SOLUTIONARE AL ANCHETELOR
3.4. NUMIREA Sl REVOCAREA OMBUDSMANULUI EUROPEAN
3.5. ORGANIZAREA INSTITUTIEI OMBUDSMANULUI EUROPEAN
3.6. PRINCIPALELE PREOCUPARI ALE OMBUDSMANULUI EUROPEAN
3.7. MODALITATI DE ACTIUNE A OMBUDSMANULUI EUROPEAN
3.8. REALIZABLE OMBUDSMANULUI EUROPEAN PANA IN PREZENT
3.9.    OPINII    ALE    UNORA    DIN    ACTORII    UNIUNII    EUROPENE
DESPRE ACTIVITATEA OMBUDSMANULUI EUROPEAN
         3.10.   EXEMPLE   DE   CAZURI   SOLUTIONATE   CA   URMARE   A
INTERVENTIEI OMBUDSMANULUI EUROPEAN
     CAPITOLUL IV. CONSOLIDAREA INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI
   -TRANSFORMARI LEGALE, ORGANIZATORICE SI FUNCTIONALE,
STUDII DE CAZ
      4.1. NOUL CADRU LEGAL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A INSTITUTIEI
AVOCATUL POPORULUI
4.1.1. Infiintarea noilor birouri teritoriale la Brasov si Constanta
4.1.2.   Structura organizatorica si schema de personal a institutiei
     Avocatul Poporului
4.1.3.   Promovari si specializari ale personalului
4.1.4 Conditii de munca
     4.2. ACTIVITATEA INSTITUTIEI AVOCATUL POPORULUI PE DOMENII DE
SPECIALIZARE
4.2.1. Volumul general de activitate
4.2.2. Procedeele si mijloacele de interventie specifice ale Avocatului
Poporului
4.2.3. Domeniul drepturilor omului, egalitatii de sanse intre barbati si
femei, cultelor religioase si minoritatilor nationale
Capitolul V. CONCLUZII
       Pagini 68