CAPACITATEA JURIDICA DE DREPT CIVIL

          Cap.I - Consideraţii generale privind capacitatea civilă
                     a persoanei fizice şi evoluţia ei ;
      I.1. Noţiunea , elementele şi vocaţia capacităţii civile a persoanei
fizice ;
      I.2. Caracterele juridice generale ale capacităţii de folosinţă ;
           Cap.II - Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice ;
      II.1. Aspecte generale privind noţiunea capacităţii de folosinţă a
      persoanei fizice;
      II.2. Caracterele juridice ale capacităţii de folosinţă şi conţinutul
lor ;
      II.3. Regula dobândirii de la data naşterii ;
      II.4. Excepţia dobândirii capacităţii de folosinţă de la data
      concepţiunii ;
      II.5. Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice ;
           II.5.1. Noţiunea , regulile şi criteriile de determinare a
           conţinutului capacităţii de folosinţă a persoanei fizice ;
      II.5.2. Îngrădirile capacităţii de folosinţă a persoanei fizice ;
      II.5.2.1. Îngrădiri cu caracter de pedeapsă civilă ;
      II.6. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice ;
      II.6.1. Moartea – cauză de încetare a capacităţii de folosinţă a
      persoanei fizice ;
      II.6.2. Declararea judecătorească a morţii persoanei fizice ;
      II.7. Comorienţii ;
           Cap.III - Capacitatea de exerciţiu a persoanei fizice ;
      III.1. Noţiuni generale despre capacitatea de exerciţiu a persoanei
      fizice ;
      III.1.1. Caracterele capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice ;
      III.2. Lipsa capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice ;
      III.2.1. Categorii de persoana fizice lipsite de capacitate de
exerciţiu ;
           III.2.2. Reprezentarea legală a persoanelor fizice lipsite de
           capacitatea de exerciţiu
           III.2.3. Actele juridice permise celui lipsit de capacitatea de
      exerciţiu
           III.2.4. Încetarea stării juridice a lipsei capacităţii de
      exerciţiu
      III.3. Capacitatea de exerciţiu restrânsă – noţiune , început ,
conţinut , încetare
      III.4. Capacitatea de exerciţiu deplină - noţiune , început , conţinut
, încetare