CIRCUMSTANTELE ATENUANTE

PLANUL LUCRĂRII :
CAPITOLUL  I : CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA ÎMPREJURĂRILOR CARE AGRAVEAZĂ
               SAU ATENUEAZĂ RĂSPUNDEREA PENALĂ
      Secţiunea 1 : Noţiune; istoric; importanţă
      Secţiunea 2 : Clasificarea circumstanţelor.
CAPITOLUL II : CIRCUMSTANŢELE ATENUANTE
      Secţiunea 1 : Noţiunea şi clasificarea circumstanţelor atenuante
      Secţiunea 2 : Circumstanţele atenuante legale.
            2.1. Circumstanţele atenuante legale generale.
                   2.1.1. Depăşirea limitelor legitimei apărări
                   2.1.2. Depăşirea limitelor stării de necesitate
                   2.1.3. Provocarea din partea victimei
            2.2. Circumstanţele atenuante legale speciale.
      Secţiunea 3 : Circumstanţele atenuante judiciare.
           3.1. Conduita bună a infractorului înainte de săvârşirea
               infracţiunii
           3.2. Stăruinţa depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul
               infracţiunii sau a repara paguba pricinuită
           3.3. Atitudinea făptuitorului după săvârşirea infracţiunii
           3.4. Beţia voluntară completă
           3.5. Alte împrejurări care pot constitui circumstanţe atenuante
               judiciare :
                - Facultăţile mintale slăbite ale infractorului în momentul
                  comiterii faptei;
                - Nivelul educaţiei scăzut şi o experienţă redusă în viaţă;
                - Vârsta înaintată a infractorului.
CAPITOLUL III : EFECTELE CIRCUMSTANŢELOR ATENUANTE.
      Secţiunea 1 : Consideraţii generale.
        Secţiunea 2 : Efectele circumstanţelor atenuante asupra pedepselor
                    principale.
        Secţiunea 3 : Efectele circumstanţelor atenuante asupra pedepselor
                    complimentare.
        Secţiunea 4 : Concurs între cauzele de atenuare şi de agravare.
CAPITOLUL IV : PRECEDENTE LEGISLATIVE ŞI SITUAŢII TRANZITORII
        86 pagini