Conditiile de valabilitatea ale actelor administrative

CUPRINS
              Capitolul I. Introducere……………………………………………………..............…..3
Capitolul II. Noţiuni elementare despre actul
administrativ………………..............…6
   2.1. Definiţia actului administrativ…….......…………........…………...........6
          2.2. Clasificarea actelor administrative……….………………..........……..13
             2.3. Prezentarea generală a  condiţiilor  de  valabilitate  ale
actelor
administrative..............................................................
....................................................16
                                        2.3.1. Condiţiile de valabilitate de
                                               fond……………….……….............16
           2.3.2. Condiţiile de valabilitate de formă……………………............…21
                   Capitolul III. Fazele procedurii de elaborare ale actelor
                                             administrative…….............25
                              3.1. Operaţiuni procedurale anterioare, teoria
                                                  avizului………….........….…26
                           3.2. Acordul- ca operaţiune a procedurii emiterii
                                                   actelornnnnnnnnnnnnnnnnir
                      administrative………………………………………………………….……............…27
         3.3. Condiţii procedurale concomitente………………………...............…..29
         3.4.  Condiţii procedurale posterioare………………………...…….............30
                          Capitolul IV. Legalitatea şi oportunitatea actelor
                                            administrative……………...........33
                                               Capitolul V.Controlul actelor
administrative..............................................................
                                                                         .43
                  5.1. Întinderea şi încetarea efectelor juridice produse de
                                             actele.........................
administrative..............................................................
                      ....................................................43
                                        5.2. Anularea şi inexistenţa actelor
                   administrative.........................................44
                                             5.3. Revocarea actelor de drept
            administrativ.................................................45
                                                    5.4. Suspendarea actelor
  administrative..........................................................47
                                 5.5. Rectificarea şi reconstituirea actelor
                           administrative.................................48
                          Concluzii…………………………………………………………………….........…...50
                         Anexe…..…………………………………………………………..…….…..........…..53
                        Bibliografie…………………………………………………………..……….........….66