Controlul judecatoresc asupra administratiei

                Controlul judecătoresc asupra administraţiei
                                   publice
      § 1. Aspecte generale privind controlul judecătoresc asupra
administraţiei publice
     1. Noţiunea, definiţia, evoluţia şi formele contenciosului
        administrativ român
     2.  Necesitatea controlului judecătoresc asupra activităţii executive
     3. Caracteristicile generale ale controlului judecătoresc asupra
        administraţiei publice
      § 2. Controlul judecătoresc direct al actelor administrative în
temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004
      2.1. Condiţiile controlului judecătoresc direct asupra actelor
administrative în temeiul Legii contenciosului administrativ
      2.2. Excepţiile de la controlul judecătoresc direct asupra actelor
administrative prevăzute de legea contenciosului administrativ
      2.3. Cazuri speciale de aplicare a legii contenciosului administrativ
      2.4. Procedura controlului judecătoresc direct asupra actelor
administrative bazată pe Legea contenciosului administrativ
      § 3. Controlul judecătoresc direct asupra faptelor administrative
ilegale în temeiul Legii contenciosului administrativ
      3.1. Condiţiile controlului judiciar asupra faptelor ilegale
      3.2. Procedura şi efectele controlului judiciar asupra faptelor
administrative ilegale
      3.3. Legătura dintre acţiunile în anulare şi în obligarea la măsuri cu
acţiunea în despăgubire
      § 4. Controlul judecătoresc special pe cale directă
      4.1. Necesitatea controlului judecătoresc special
      4.2. Condiţiile controlului judecătoresc special
4.3. Cazuri de control judiciar special
      4.4. Efectele controlului judecătoresc special
      § 5. Controlul judecătoresc indirect (excepţia de ilegalitate)
      5.1. Condiţiile controlului judecătoresc indirect
      5.2. Procedura de soluţionare a excepţiei de ilegalitate
      5.3. Formele controlului judecătoresc indirect
      5.4. Efectele controlului judecătoresc indirect
      pagini 67