DELICVENTA SI CRIMINALITATE IN RANDUL COPIILOR SI ADOLESCENTILOR

CUPRINS
I. ARGUMENT…………………………………………………………..............6
CAPITOLUL 1    ADOLESCENŢA ŞI DEVIANTELE
SALE........................................................................
...............................................8
1.1 Noţiuni de devianţă, predelicvenţă şi delicvenţa juvenila in analiza
sociologică în randul
adolescenţilor..............................................................
..........9
1.2. Delicvenţă şi criminalitate ca formă a devianţei in cazul
adolescenţilor..............................................................
...........................................11
1.3. Percepţia delicvenţei si criminalităţii în randul copiilor şi
adolescenţilor..............................................................
...........................................19
1.4. Teorii asupra
delicvenţei.................................................................
...............21
1.4.1. Teoria
anomiei.....................................................................
........................23
1.4.2. Teoria subculturilor
delicvente..................................................................
..25
1.4.3. Teoria controlului
social......................................................................
........26
1.5. Adolescenţa din perspectiva
socioligică.........................................................28
1.5.1. Societatea adolescentină şi „subcultura
tineretului”....................................28
1.5.2. Teoria „sarcinilor de
dezvoltare”.................................................................
30
1.5.3. Ambivalenţa atitudinală
adolescentină........................................................30
1.5.4. Teoria „anxietăţii
socializate”................................................................
.....31
CAPITOLUL 2    TEORII ÎN DOMENIUL CRIMINALITĂŢII
JUVENILE....................................................................
.......................................32
2.1. Teoria sociologică
multifactorială.............................................................
.....33
2.2. Teorii sociologice
moderne.....................................................................
.......33
                                    2.3. Teoria „asociaţiilor
diferenţiate”...............................................................
.....34
2.4. Teoria „conflictului
cultural”...................................................................
.......36
2.5. Teoria „subculturilor delicvenţei” şi teoria „grupurilor de la
marginea
străzii”....................................................................
................................37
CAPITOLUL 3      CRIMINALITATEA
JUVENILĂ....................................39
3.1. Conceptul de criminalitate juvenilă şi criterii de
definire....................................................................
...............................................40
3.2. Orientarea
psihologică.................................................................
...................42
3.3. Orientarea
sociologică.................................................................
...................43
CAPITOLUL 4    PREADOLESCENŢA ŞI ADOLESCENŢA
PERIOADE CRITICE ÎN TRANZIŢIA DE LA
COPILĂRIE LA VÂRSTA
ADULTĂ...............................................................45
4.1. Adolescenţa si criza de
originalitate...............................................................
46
4.2. Raporturile adolescenţilor cu
adulţii...............................................................49
CAPITOLUL 5    MODALITĂŢI DE APLICARE A STRATEGIILOR DIDACTICE ÎN
PREVENIREA ŞI
COMBATEREA CRIMINALITĂŢII ŞI DELICVENŢEI
JUVENILE....................................................................
.......................................51
5.1. Educaţia
civică......................................................................
..........................52
5.2. Educaţia
religioasă..................................................................
........................53
5.3.
Voluntariatul...............................................................
....................................55
II. ASPECTE
METODOLOGICE................................................................
....56
II.1. DESIGNUL
CERCETĂRII..................................................................
.....57
1. Ipoteze. Operationalizarea
conceptelor........................................................57
      1.1. Obiectivele şi scopul
cercetării............................................................57
      1.2.                                                   Ipotezele
cercetării.............................................................
..................57
      1.3.                                                   Definirea
conceptelor............................................................
...............57
      1.4.                                                   Universul
cercetării.............................................................
.................58
      1.5.                          Metode                          şi
tehnici................................................................
..................59
2. Subiecţi şi
metodologie.................................................................
...................59
      2.1. Alegerea populatiei
tintă......................................................................5
9
      2.2. Culegerea şi prelucrarea
datelor...........................................................60
      2.3. Prezentarea, analiza şi interpretarea
rezulatatelor...............................................................
..........................................60
3. Proiect de
intervenţie.................................................................
.....................67
II.2.
CONCLUZII...................................................................
.............................88
II.3.
ANEXE.......................................................................
..................................89
-Instumente folosite statistice
-Tabele cu date
BIBLIOGRAFIE................................................................
.................................95