DESFACEREA CASATORIEI

                            DESFACEREA CĂSĂTORIEI
|Capitolul |I  |Caracterizarea generală a relaţiilor de familie…………………….     |  4|
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |I  |Familia – fenomen social………………………….………………..…                 |  4|
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Noţiunea sociologică şi ceea juridică a familiei………………………    |  4|
|          |2  |Caracterele şi funcţiile familiei……………………………………….            |  5|
|          |3  |Definiţia şi obiectul dreptului familiei……………………………..…       |  6|
|          |4  |Principiile generale ale dreptului familiei…………………………….      |  7|
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |II |Căsătoria…………………………………………………….………...                         |  8|
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Noţiunea de căsătorie………………………………………………....                  |  8|
|          |2  |Caracterele căsătoriei………………………………………………....                 |  9|
|          |3  |Condiţii de fond şi lipsa impedimentelor la                  |10 |
|          |   |căsătorie………………...                                           |   |
|          |4  |Relaţiile personale dintre soţi………………………………………....           |11 |
|          |5  |Relaţiile patrimoniale dintre soţi……………………………………...          |12 |
|          |   |                                                             |   |
|Capitolul |II |Distincţie între încetarea, desfiinţarea şi desfacerea       |14 |
|          |   |căsătoriei…..                                                |   |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |I  |Încetarea căsătoriei……………………………………………………                     |14 |
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Consideraţii introductive……………………………………………...                |14 |
|          |2  |Moartea unuia dintre soţi, mod firesc de încetare a          |14 |
|          |   |căsătoriei………..                                              |   |
|          |3  |Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi…………………. |15 |
|          |4  |Recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort…………………...|15 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |II |Desfiinţarea căsătoriei………………………………………………...                 |16 |
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Generalităţi privind desfiinţarea căsătoriei…………………………...    |16 |
|          |2  |Nulităţi prevăzute expres de lege şi nulităţi                |16 |
|          |   |virtuale………………….                                             |   |
|          |3  |Nulităţi absolute şi nulităţi relative……………………………………         |17 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |III|Delimitări terminologice……………………………………………...                 |20 |
|          |   |                                                             |   |
|          |   |                                                             |   |
|Capitolul |III|Divorţul – mijloc de desfacere a căsătoriei…………………………        |21 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |I  |Concepţii privind divorţul…………………………………………….                 |21 |
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Consideraţii generale……………………………………………….....                 |21 |
|          |2  |Concepţii care au la bază temeiul juridic al                 |22 |
|          |   |divorţului………………..                                           |   |
|          |3  |Concepţia dreptului nostru privind divorţul…………………………..      |24 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |II |Divorţul prin acordul soţilor…………………………………………..              |25 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |III|Motivele de divorţ…………………………………………………….                      |29 |
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Reglementarea motivelor de divorţ…………………………………...            |29 |
|          |2  |Rolul reglementării motivelor de divorţ……………………………....       |31 |
|          |3  |Clasificarea motivelor de divorţ………………………………………              |32 |
|          |4  |Interesele copiilor minori……………………………………………..                |33 |
|          |5  |Rolul culpei în procesul de divorţ…………………………………….            |34 |
|          |   |                                                             |   |
|Capitolul |IV |Procedura divorţului………………………………………………...                    |37 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |I  |Participanţii în cadrul procesului de divorţ…………………………...    |37 |
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Consideraţii introductive……………………………………………...                |37 |
|          |2  |Instanţa competentă…………………………………………………...                    |38 |
|          |3  |Acţiunea de divorţ aparţine numai soţilor…………………………….        |40 |
|          |4  |Soţul lipsit de capacitate de exerciţiu…………………………………         |40 |
|          |5  |Prezenţa personală a soţilor…………………………………………...              |41 |
|          |6  |Decesul unuia dintre soţi……………………………………………...                |43 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |II |Cereri în cadrul procesului de divorţ………………………………….          |43 |
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Cererea de divorţ……………………………………………………...                     |43 |
|          |2  |Cererea reconvenţională………………………………………………                    |45 |
|          |3  |Cereri accesorii în cazul divorţului întemeiat pe acordul    |47 |
|          |   |soţilor……...                                                 |   |
|          |4  |Probele în materia divorţului………………………………………….               |47 |
|          |5  |Măsuri provizorii în timpul procesului de divorţ …………………….   |48 |
|          |   |                                                             |   |
|Capitolul |V  |Hotărârea de divorţ……………………………………………….....                   |50 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |I  |Hotărâri în cadrul procesului de divorţ………………………………..        |50 |
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Generalităţi privind hotărârea de divorţ şi comunicarea      |50 |
|          |   |acesteia……..                                                 |   |
|          |2  |Hotărârea nemotivată………………………………………………….                     |52 |
|          |3  |Hotărârea nu se pronunţă din vina unuia sau a ambilor        |52 |
|          |   |soţi…………..                                                   |   |
|          |4  |Menţiune despre hotărârea de divorţ pe actul de căsătorie.   |   |
|          |   |Natura şi efectele hotărâri……………………………………………..               |52 |
|          |5  |Împăcarea soţilor……………………………………………………...                     |53 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |II |Căile de atac…………………………………………………………..                        |54 |
|          |   |                                                             |   |
|Capitolul |VI |Efectele desfacerii căsătoriei………………………………………..              |55 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |I  |Efectele divorţului cu privire la raporturile personale      |   |
|          |   |şi patrimoniale dintre soţi……………………………………………..               |55 |
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Numele, calitatea de soţ şi obligaţia de sprijin moral…………………|55 |
|          |2  |Lipsa efectelor divorţului cu privire la capacitatea         |   |
|          |   |de exerciţiu şi cetăţenia soţilor………………………………………..           |57 |
|          |3  |Efectele divorţului cu privire la bunurile commune…………………..  |57 |
|          |   |                                                             |   |
|Secţiunea |II |Efectele desfacerii căsătoriei faţă de copiii minori…………………… |63 |
|          |   |                                                             |   |
|          |1  |Efectele divorţului asupra raporturilor personale            |   |
|          |   |dintre părinţi şi copiii minori………………………………………….             |63 |
|          |2  |Efectele divorţului asupra raporturilor patrimoniale         |   |
|          |   |dintre părinţi şi copiii minori………………………………………….             |67 |
             Concluzii ….72