DIPLOMATIA SI DREPTUL DIPLOMATIC

CUPRINS
Capitolul       I:       Diplomaţia       şi       dreptul        diplomatic
................................................................2
      1.1. Noţiunea de diplomaţie. Caracteristicile şi definirea diplomaţiei
....................2
            1.2.        Evoluţia        istorică        a        diplomaţiei
.........................................................................6
Capitolul         II:         Rolul         diplomaţiei         parlamentare
..............................................................18
       2.1.  Rolul  şi  însemnătatea  diplomaţiei  în   lumea   contemporană
...........................18
      2.2.  Asemănări  şi  deosebiri  între   diplomaţia   parlamentară   şi
      diplomaţia oficială, desfăşurată la nivelul organelor de  stat  pentru
      relaţii externe ...............................27
Capitolul   III:    Formele    şi    metodele    diplomaţiei    parlamentare
....................................32
             3.1.         Ratificarea         actelor         internaţionale
...................................................................32
              3.2.          Declaraţii,          rezoluţii,          apeluri
...........................................................................3
8
                   3.3.               Delegaţiile               parlamentare
............................................................................
....42
         3.4.     Activitatea     comisiilor     de     politică     externă
......................................................44
Capitolul IV: Rolul şi importanţa  structurilor  parlamentare  româneşti  în
promovarea                     diplomaţiei                      parlamentare
.........................................................................49
          4.1.     Activitatea     comisiei     de     politică      externă
.........................................................49
       4.2.  Audierea   persoanelor   propuse   a   fi   numite   ambasadori
..................................51
      4.3. Rolul comisiei cu privire la participarea parlamentarilor  români
      la              manifestările              în              străinătate
      .......................................................................
      .............53
             4.4.        Diplomaţia        parlamentară        multilaterală
..........................................................55
        4.5.   Rolul   parlamentarilor   într-o   delegaţie   guvernamentală
.................................58
      4.6.   Necesitatea   diplomaţiei   parlamentare    într-o    lume    a
      interdependenţelor economice şi politice.  Diplomaţia  parlamentară  –
      aparatul statelor democratice.60
      Capitolul  V:   Rolul   organizaţiilor   parlamentare   internaţionale
      .....................63
      5.1. Principalele  forumuri  interparlamentare  europene  şi  mondiale
      .....................63
                                a.             Consiliul             Europei
      .......................................................................
      ...63
                               b.            Parlamentul            European
      ...................................................................67
                             c.          Uniunea           Interparlamentară
      ............................................................74
                   d.          Uniunea          Europei          Occidentale
      .......................................................77
                        e.     Adunarea     Parlamentară     a      O.S.C.E.
      ...............................................78
                    f. Adunarea Parlamentară a Cooperării Economice a  Mării
      Negre ..80
                    g. Adunarea Internaţioanlă a  Parlamentarilor  de  Limbă
      Franceză ...82
      Concluzii
      .......................................................................
      .......................................84
Bibliografie
............................................................................
..............................86