DREPTURILE INTANGIBILE ALE OMULUI

CUPRINS
|CAP I.  |CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE                                    |    |
|        |SECŢIUNEA I                                                  |    |
|        |Scurt istoric…………………………………………………………………….                     |5   |
|        |Delimitãri conceptuale………………………………………………………...               |7   |
|CAP II  |REGIMUL JURIDIC AL DREPTURILOR OMULUI                        |    |
|        |SECŢIUNEA I                                                  |    |
|        |Organizarea şi diferenţierea drepturilor……………………………………..     |10  |
|        |SECŢIUNEA II                                                 |    |
|        |Ierarhia drepturilor omului…………………………………………………….             |12  |
|CAP III |DREPTUL LA VIAŢà                                            |    |
|        |SECŢIUNEA I                                                  |    |
|        |Concepte………………………………………………………………………..                        |13  |
|        |SECŢIUNEA II                                                 |    |
|        |Sediul materiei………………………………………………………………….                    |18  |
|        |SECŢIUNEA III                                                |    |
|        |Organe  înfiinţate……………………………………………………………….                  |21  |
|        |SECŢIUNEA IV                                                 |    |
|        |Jurisprudenţã …………………………………………………………………..                    |23  |
|CAP IV  |INTERZICEREA TORTURII ŞI A PEDEPSELOR ORI A TRATAMENTELOR    |    |
|        |CRUDE, INUMANE ŞI DEGRADANTE                                 |    |
|        |SECŢIUNEA I                                                  |    |
|        |Concepte………………………………………………………………………..                        |28  |
|        |SECŢIUNEA II                                                 |    |
|        |Sediul materiei………………………………………………………………….                    |32  |
|        |SECŢIUNEA III                                                |    |
|        |Organe  înfiinţate……………………………………………………………….                  |33  |
|        |SECŢIUNEA IV                                                 |    |
|        |Jurisprudenţã …………………………………………………………………..                    |37  |
|CAP V   |INTERZICEREA SCLAVIEI, A SERVITUŢII ŞI A MUNCII FORŢATE ŞI   |    |
|        |OBLIGATORII                                                  |    |
|        |SECŢIUNEA I                                                  |    |
|        |Concepte………………………………………………………………………..                        |46  |
|        |SECŢIUNEA II                                                 |    |
|        |Sediul materiei………………………………………………………………….                    |53  |
|        |SECŢIUNEA III                                                |    |
|        |Organe  înfiinţate……………………………………………………………….                  |56  |
|        |SECŢIUNEA IV                                                 |    |
|        |Jurisprudenţã …………………………………………………………………..                    |60  |
|CAP VI  |PRINCIPIUL LEGALITÃŢII DELICTELOR ŞI PEDEPSELOR              |    |
|        |SECŢIUNEA I                                                  |    |
|        |Concepte………………………………………………………………………..                        |64  |
|        |SECŢIUNEA II                                                 |    |
|        |Sediul materiei………………………………………………………………….                    |66  |
|        |SECŢIUNEA III                                                |    |
|        |Organe  înfiinţate……………………………………………………………….                  |67  |
|        |SECŢIUNEA IV                                                 |    |
|        |Jurisprudenţã …………………………………………………………………..                    |68  |
|CAP VII |CONCLUZII……………………………………………………………………..                        |72  |
BIBLIOGRAFIE