ELEMENTE METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGATIA CRIMINALISTICA A INFRACTIUNILOR DIN DOMENIUL AFAcerilor

CURPRINS
CAPITOLUL I
CONSIDERATII INTRODUCTIVE
1.1.Precizări de ordin terminologic…………………….. pag  1
1.2.Aspecte privind   cadrul   normativ   care   reglementează activităţile
    din domeniul afacerilor…………………pag  3
1.3.Aspecte de drept penal material………………………pag 6
1.4.Aspecte de drept comparat ………………………… pag 18
1.5. Aspecte de drept procesual penal……………………………pag 20
CAPITOLUL II
SCURTA PRIVIRE ASUPRA MODALITATILOR CURENTE DE SAVARSIRE A INFRACTIUNILOR
DIN DOMENIUL AFACERILOR
2.1.Modalitati  specifice  modurilor  de  operare  în   infracţiuni      din
      domeniul afacerilor……………………………....pag28
2.1.1.Folosirea unui nume fals…………………………..…pag29
2.1.2.Însuşirea unei calităţi false……………………….....pag30
2.1.3.Prezentarea unui înscris victimei…………………...pag30
2.1.4.Escrocherii prin înscenare…………………………...pag33
2.2.5.Aspecte desprinse din practica judiciară  română…pag36
2.3. Modalităţi de operare în fapte înrudite cu
      escrocheria……………………………………………pag51
CAPITOLUL III
CADRUL METODOLOGIC GENERAL AL INVESTIGATIEI PENALE IN DOMENIUL AFACERILOR
3.1.Sublinieri privind specificul  investigaţie penale...pag 55
3.2 Direcţii metodologice ale investigaţiei…………..…pag56
3.2.1.Cunoasterea cadrului normativ în domeniu……...pag58
3.2.2.Cunoasterea        specificului         activităţii         economico-
      financiare……………………………………………..pag58
3.2.3.Stabilirea     exactă      a      faptelor      şi      împrejurărilor
      cauzei…………………………………………………pag59
CAPITOLUL IV
PARTICULARITATI IN INVASTIGAREA CRIMINALISTICA A UNOR INFRACTIUNI FINANCIAR-
BANCARE
4.1.Principalele     aspecte    ce   se   urmăresc     cu    ocazia
     inverstigaţiei penale………………………………..….pag62
4.2.Tipuri de   sisteme  bancare,  « subterane »  întâlnite   în
    criminalitatea financiar bancară………………...…pag64
4.2.1.Scurtă caracterizare………………………………....pag64
4.2.2.Sistemul « hawalla »………………………………...pag66
4.3.Impactul   asupra     evolutiei   criminalitatii    din   acest
    domeniu…………………………………………….…..pag70
4.4. Stadiul actual al combaterii criminalităţii  financiar-bancare…pag74
ANEXA…………………………………………………………pag81
CONCLUZII………………………………………..pag 89
BIBLIOGRAFIE…………………………………...pag 90