filiatia fata de mama si tata

INTRODUCERE
............................................................................
.............................9
CAPITOLUL 1:
FILIAŢIA  FAŢĂ  DE
MAMĂ........................................................................
........10
       1.1. Despre filiaţie în general …………………………….…….....………….…..10
       1.2. Maternitatea. Reglementare şi identitatea de regim juridic
      dintre
       maternitatea copilului din căsătorie şi a celui din afara
      căsătoriei………………..11
       1.3. Elemente de stabilire a maternităţii…………………………………………..11
       1.4. Regula şi excepţiile în posibilităţile de stabilire a
       maternităţii…………........11
      Secţiunea
       1.5.Modurile  de stabilire a filiaţiei faţă de
mamă…………….………………......12
           1.5.1.Certificatul de naştere - mijloc utilizat în stabilirea şi
            dovedirea maternităţii
...................................................…………………...12
           1.5.2. Puterea doveditoare a certificatului de
      naştere…………………..13
       Secţiunea
       1.6.Recunoaşterea filiaţiei faţă de
mamă..............................……………………...16
           1.6.1. Noţiunea şi natura juridică………………………………………16
           1.6.2. Caractere juridice……………………………………………..…16
           1.6.3. Capacitatea cerută pentru recunoaştere………………………….17
           1.6.4. Cazurile în care recunoaşterea poate
      interveni….…………….....18
           Secţiunea
           1.6.5. Formele recunoaşterii…………………………………………….21
                 1.6.5.1. Recunoaşterea prin declaraţie la serviciul de
           stare
                        civilă……………………………………………………………21
                 1.6.5.2. Recunoaşterea prin înscris autentic…………………….21
                 1.6.5.3. Recunoaşterea prin testament…………………………..21
           1.6.6. Nulitatea recunoaşterii…………………………………...............22
Secţiunea
       1.7. Hotărârea judecătorească de stabilire a
maternităţii.........................................25
           1.7.1. Noţiune şi natură juridică………………………………………..25
           1.7.2. Cazurile şi condiţiile în care se exercită acţiunea
           în stabilirea filiaţiei faţă de mamă…………...…………………………25
           1.7.3. Situaţii speciale de introducere a acţiunii în
           stabilirea maternităţii………………………….………………………..27
       Secţiunea
       1.8.  Părţile în acţiunea pentru stabilirea
maternităţii……………………..………29
           1.8.1. Titularul dreptului de acţiune…………………………..………...29
           1.8.2. Împotriva cui se exercită acţiune……..…………………………..31
           1.8.3. Efectele hotărârii judecătoreşti de stabilire a filiaţiei
           faţă de mamă………………………………………………....…………31
           Secţiunea
           1.8.4.Contestarea în justiţie a maternităţii.......……….…………………32
                 1.8.4.1.Contestaşia îndreptată împotriva certificatului de
           naştere..32
                 1.8.4.2.Contestaţia îndreptată împotriva recunoaşterii
           filiaţiei
                 faţă de
           mamă.............................................................
           .....................34
CAPITOLUL 2:
FILIAŢIA  FAŢĂ  DE  TATĂ……………………………………………………...35
       Secţiunea
       2.1
Generalităţi................................................................
.........................................35
           2.1.1. Noţiunea de filiaţie.
      Clasificare.......................................................35
           2.1.2. Copilul din căsătorie
      .......................................................................
      36
           2.1.3. Copilul din afara
      căsătoriei.............................................................
      .37
       Secţiunea
       2.2.Stabilirea filiaţiei faţă de tatăl din
căsătorie.......................................................37
           2.2.1.1. Prezumţia legală de
      paternitate.....................................................37
           2.2.1.2. Prezumţia legală de paternitate a copilului născut după
      încetarea,
           desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei, dar conceput în timpul
      căsătoriei...37
           2.2.2. Timpul legal al
      concepţiei.............................................................
      ....40
           2.2.3. Puterea doveditoare a actului de
      naştere............................................42
           Secţiunea
           2.2.4. Tăgăduirea
      paternităţii...........................................................
      .............43
                 2.2.4.1. Posibilitatea răsturnării prezumţiilor legale de
                        paternitate prin tăgăduirea paternităţii în
      justiţie.......................43
                 2.2.4.2.Admisibilitatea tăgăduirii paternităţii, “dacă este
           cu
                 neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului”
                 (art. 51. alin.1, Cod.fam.)
           ……………………...........................43
                 2.2.4.3. Soţul, unicul titular al dreptului la acţiunea
                    în tăgăduirea paternităţii……………………….….................45
                 2.2.4.4. Recunoaşterii dreptului la acţiune mamei şi
copilului…46
                 2.2.4.5. Introducerea acţiunii în tăgăduirea paternităţii
împotriva
                 copilului a cărui paternitate se tăgăduieşte. Citarea
obligatorie
                 a mamei şi poziţia acesteia în
proces..……………….................47
                 2.2.4.6. Termenul prevăzut de lege pentru introducerea
                    acţiunii în tăgăduirea
paternităţii……………..........................48
           Secţiunea
           2.2.5. Contestarea paternităţii copilului înregistrat greşit ca
      fiind
                 din  căsătorie ………...……………………………....................49
                  2.2.5.1. Noţiunea de contestare a paternităţii copilului
                 înregistrat greşit ca fiind din
                 căsătorie…………........................49
                 2.2.5.2. Acţiunea în contestarea paternităţii copilului
                  înregistrat greşit ca fiind din
           căsătorie………...........................49
Secţiunea
2.3. Stabilirea filiaţiei faţă de tată a copilului din afara căsătoriei
prin
recunoaştere sau hotărâre
judecătorească..............................................................
...............50
      2.3.1. Stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei prin
             recunoaşterea
      tatălui................................................................
      ............................50
      2.3.2.Definiţia, natura şi caracterele juridice ale recunoaşterii
paternităţii ........50
      2.3.3. Copiii a căror paternitate poate fi
recunoscută……..................................51
      2.3.5. Contestarea recunoaşterii
paternităţii………………................................52
      2.3.6. Nulitatea recunoaşterii
paternităţii………………...............................….52
      2.3.7.Stabilirea paternităţii copilului din afara căsătoriei prin
      hotărâre
      judecătorească….....................................................………
      ……………............53
      2.3.8. Termenul prevăzut de lege pentru introducerea acţiunii în
      stabilirea
      paternităţii……………………………………....................................…………55
      2.3.9. Probaţiunea paternităţii copilului din afara
căsătoriei…….......................57
            2.3.9.1. Faptele ce trebuie
dovedite……………………..…...................57
            2.3.9.2. Admiterea tuturor mijloacelor de
probă…………….................58
      2.3.10. Efectele stabilirii paternităţii din afara
căsătoriei....................................59
CAPITOLUL 3:
DEOSEBIRI  ÎNTRE  PREZUMŢIA  DE PATERNITATE ŞI  PREZUMŢIA  DE  MATERNITATE
Secţiunea
3.1. Definirea, natura şi caracterele juridice ale recunoaşterii de
paternitate ........….….....61
      3.1.1. Definirea recunoaşterii de
paternitate………...............................………61
      3.1.2. Natura recunoaşterii de
paternitate…………………...............................61
      3.1.3. Caracterele juridice ale recunoaşterii de
paternitate….............................61
Secţiunea
3.2. Categorii de copii care pot fi recunoscuţi de către tatăl din afara
căsătoriei.................62
      3.2.1. Consideraţii
generale………………………………….............................62
      3.2.2. Recunoaşterea copilului
conceput……...……………..............................63
      3.2.3.Recunoaşterea unui copil după ce acesta a
decedat……...........................63
      3.2.4. Recunoaşterea copilului care a fost deja
recunoscut….............................63
      3.2.5.Recunoaşterea copilului major din afara
căsătoriei……............................64
Secţiunea
3.3. Conflictul aparent între paternităţi din afara căsătoriei şi unele
situaţii specifice ....…65
      3.3.1. Conflictul aparent între paternităţile din afara
căsătoriei...........................65
      3.3.2. Situaţii
speciale………………………………………...............................65
Secţiunea
3.4. Formele recunoaşterii de
paternitate………………….......................................……...66
      3.4.1. Recunoaşterea prin declaraţie făcută la., serviciul de stare
civilă………..66
      3.4.2. Recunoaşterea prin scris
autentic………………..............................…….66
      3.4.3. Recunoaşterea prin
testament…………………...............................……..69
Secţiunea
3.5. Efectele şi contestarea recunoaşterii de
paternitate…….........................................…..69
      3.5.1. Efectele recunoaşterii de
paternitate…………..............................………69
      3.5.2. Contestarea recunoaşterii de
paternitate…...............................………….70
      3.5.3. Efectele admiterii acţiunii în contestare a recunoaşterii de
paternitate…..71
3.6. Viciile de
consimţământ…………….….......................................……………………72
Secţiunea
3.7. Nulitatea sau anularea recunoaşterii de
paternitate……...........................................….73
      3.7.1. Nulitatea
absolută…………………………...............................………...73
      3.7.2. Nulitatea
relativă…………………………..............................………….73
      3.7.3. Efectele nulităţii ori anulării recunoaşterii de
paternitate.........................74
Secţiunea
3.8. Noţiunea, natura juridică a recunoaşterii de maternitate
şi caracterele recunoaşterii de
maternitate…................................................................
........74
      3.8.1. Noţiunea
recunoaşterii……..............................…………………………74
      3.8.2. Natura juridică a
recunoaşterii……..............................…………………75
      3.8.3. Caracterele
recunoaşterii…………...……………...............................….75
3.9.Cazurile în care recunoaşterea poate
interveni…....…...........................................…....76
Secţiunea
3.10. Categorii de copii care pot fi recunoscuţi
………........................................………...77
      3.10.1. Recunoaşterea unui copil neconceput dar
nenăscut…............................77
      3.10.2. Recunoaşterea unui copil după ce acesta a
decedat……........................78
      3.10.3.Recunoaşterea copilului deja recunoscut de o altă
femeie.......................78
Secţiunea
3.11. Formele recunoaşterii şi capacitatea cerută pentru
recunoaştere………....….……....78
      3.11.1. Formele
recunoaşterii……………………...............................………...78
      3.11.2. Capacitatea cerută pentru
recunoaştere…….............................………..79
3.12. Înscrierea recunoaşterii
.……………………………….......................................…...79
3.13. Contestarea
recunoaşterii……………..………………….......................................…80
3.14. Viciile de
consimţământ................................................................
..............................81
3.15  Nulităţile
recunoaşterii...............................................................
..................................81
CAPITOLUL 4:
STUDIUL  COMPARATIV  ÎNTRE  RECUNOAŞTEREA DE
PATERNITATE ŞI RECUNOAŞTEREA DE MATERNITATE………………….83
Secţiunea
4.1.Asemănări între recunoaşterea de paternitate şi recunoaşterea de
maternitate...............83
      4.1.1. Similitudinea reglementării recunoaşterii paternităţii din
afara
      căsătoriei cu aceea a recunoaşterii
maternităţii..................................................83
      4.1.2. Asemănări privind noţiunea, natura şi caracterele
juridice......................83
      4.1.3. Asemănări privind categoriile de copii care pot fi
recunoscuţi………....84
      4.1.4. Similitudinea formelor de
recunoaştere……....…………........................84
      4.1.5. Asemănări privind capacitatea necesară pentru
recunoaştere……….......86
      4.1.6. Asemănări privind efectele
recunoaşterii………..............................…...86
      4.1.7. Asemănări privind înscrierea
recunoaşterii……...............................…...86
      4.1.8. Asemănări privind contestarea
recunoaşterii……..............................….87
      4.1.9. Asemănări privind nulitatea recunoaşterii de paternitate
      şi recunoaşterea de
maternitate.................................................................
..........87
Secţiunea
4.2. Deosebiri dintre recunoaşterea de paternitate şi recunoaşterea de
maternitate…......…88
      4.2.1. Deosebiri privind izvoarele
filiaţiei……..............................…………….88
      4.2.2. Deosebiri privind stabilirea
filiaţiei………………...................................88
      4.2.3. Deosebire cu privire la cazurile în care poate interveni
recunoaşterea…..89
      4.2.4. Deosebiri privind categoriile de copii care pot fi
recunoscuţi…………...89
      4.2.5. Recunoaşterea copilului deja
recunoscut………………...........................90
      4.2.6. Deosebire cu privire la persoana căreia îi revine sarcina
probei
      în cazul contestării
recunoaşterii...............................................................
...........90
CONCLUZII...................................................................
..............................………..91
BIBLIOGRAFIE
............................................................................
..............................