HOTARAREA ARBITRALA

CUPRINS
     CAPITOLUL I : NATURA JURIDICA A HOTARARII ARBITRALE
Subcapitolul 1 : Consideratii preliminarii
                 Subcapitolul II : Cadrul legal. Notiune
                 Subcapitolul III : Natura juridica a hotararii arbitrale
      CAPITOLUL II : CATEGORII DE HOTARARI ARBITRALE
      CAPITOLUL III : FORMA, CONTINUTUL SI OBIECTUL
                                 HOTARARII ARBITRALE
                 Subcapitolul 1 : Forma hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 2 : Continutul hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 3 : Obiectul hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 4 : Sanctiunea lipsei unor mentiuni din
cuprinsul hotararii si a incalcarii conditiilor de validitate a hotararii
arbitrale
      CAPITOLUL  IV : REDACTAREA SI COMUNICAREA HOTARARII
ARBITRALE
                 Subcapitolul 1 : Deliberarea si pronuntarea hotararii
arbitrale
                 Subcapitolul 2 : Redactarea si comunicarea hotararii
arbitrale
       CAPITOLUL V : EFECTELE HOTARARII ARBITRALE
                 Subcapitolul 1 : Preliminarii
                 Subcapitolul 2 : Obligativitatea hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 3 : Dezinvestirea tribunalului arbitral
                 Subcapitolul 4 : Puterea lucrului judecat
                 Subcapitolul 5 : Forta executorie a hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 6 : Forta probanta a hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 7 : Efectul declarativ
                 Subcapitolul 8 : Prescriptia
       Capitolul VI : iNDREPTAREA, COMPLETAREA SI
LAMURIREA HOTARARII ARBITRALE
       CAPITOLUL VII : eXECUTAREA HOTARARII ARBITRALE
                 Subcapitolul 1: Executarea de buna voie
                 Subcapitolul 2 : Investirea cu formula executorie a
hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 3 : Instanta judecatoreasca competenta sa
investeasca hotararea arbitrala
                 Subcapitolul 4 : Limitele controlului
        CAPITOLUL VIII : DESFIINTAREA HOTARARII ARBITRALE
                 Subcapitolul 1 : Consideratii introductive
                 Subcapitolul 2 : Nationalitate juridica a actiunii in
anularea hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 3 : Motive de desfiintare a hotararii
arbitrale
                 Subcapitolul 4 : Clasificarea motivelor de desfiintare a
hotararii arbitrale
                 Subcapitolul 5 : Competenta si procedura de solutionare a
actiunii in anulare
                 Subcapitolul 6 : Renuntarea la actiunea in anulare
                 Subcapitolul 7 : Termenul in care se introduce actiunea in
anulare
                 Subcapitolul 8 : Suspendarea executarii hotararii
arbitrale atacata cu actiune in anulare
                 Subcapitolul 9 : Anularea hotararii si consecintele
anularii
                 Subcapitolul 10 : Calea de atac impotriva hotararii
pronuntate asupra actiunii in anulare
        CAPITOLUL IX : PROPUNERI DE LEGE FERENDA