Infractiunea de talharie

                                   CUPRINS
CAPITOLUL I.       ASPECTE GENERALE  PRIVIND  PROTECŢIA  PATRIMONIULUl  PRIN
MIJLOACE DE DREPT PENAL............................4
         1.1. SCURT ISTORIC  AL  INCRIMINĂRII  FAPTELOR   ÎNDREPTATE  CONTRA
PATRIMONIULUI......................................13
                   1.2.               ELEMENTE           DE            DREPT
COMPARAT......................................13
           1.3.    LOCUL    INFRACŢIUNII    DE    TÂLHĂRIE    IN    SISTEMUL
INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUl.............................13
CAPITOLUL II.      ANALIZA CONŢINUTULUI DE BAZĂ AL INFRACŢIUNII DE TÂLHĂRIE
         2.1.     CONŢINUTUL
LEGAL................................................................18
         2.2.     OBIECTUL
INFRACŢIUNII........................................................22
            2.2.1.  Obiectul juridic
special.................................................................25
         2.3.     SUBIECTUL
INFRACŢIUNII.....................................................28
                                    2.3.1.                         Subiectul
activ.......................................................................
.........28
                                    2.3.2.                         Subiectul
pasiv.......................................................................
........33
                                   2.4.                               LATURA
OBIECTIVĂ.................................................................36
                                    2.4.1.                         Elementul
material....................................................................
....36
                                    2.4.2.                          Acţiunea
principală..................................................................
......38
                         2.4.3.              Acţiunea              adiacentă
(secundară)....................................................39
             2.5.         Urmarea     imediată      şi      raportul      de
cauzalitate...................47
                                    2.5.1.                           Urmarea
imediată....................................................................
.....47
                           2.5.2.                 Legătura                de
cauzalitate.................................................................
49
                   2.6.           Aspecte           procedurale           şi
sancţiuni..............................................49
                                     2.6.1.                          Aspecte
procedurale.................................................................
......49
                                                                      2.6.2.
Sancţiuni...................................................................
.....................50
                                     2.7.                             Latura
subiectivă..................................................................
.........49
CAPITOLUL  III.      FORMELE   INFRACŢIUNII   DE   TÂLHĂRIE   SUB   ASPECTUL
DESFAŞURĂRII                                                              ÎN
TIMP...........................................................90
                                     3.1.                             Actele
preparatorii................................................................
......53
                                                                        3.2.
TENTATIVA...................................................................
....................53
                                                                        3.3.
Consumarea..................................................................
....................57
                                                                        3.4.
Epuizarea...................................................................
........................58
CAPITOLUL     VI.         FORME     AGRAVATE     ALE     INFRACŢIUNII     DE
TÂLHĂRIE....................................................................
.......................................60
         4.1. Prima formă agravantă
            4.1.1. Tâlhăria comisa de  o  persoana  mascâtă,  deghizată  sau
travestită..................................................................
.........................................60
                  4.1.2.       Tâlhăria       comisă        în        timpul
nopţii..........................................62
            4.1.3. Tâlhăria comisă într-un loc public sau într-un mijloc  de
transport...................................................................
....................................64
4.2.                    a                     doua                     forma
agravantă...................................................................
.......13
             4.2.1.  Tâlhăria  comisă  de  două  sau  mai   multe   persoane
împreună....................................................................
...........................................66
            4.2.2. Tâlhăria comisă de o persoană având asupra sa o  armă,  o
substanţă                           narcotică                            ori
paralizantă......................................................70
            4.2.3. Tâlhăria comisă într-o locuinţa  sau  în  dependinţe  ale
acesteia....................................................................
............................................72
                4.2.4.     Tâlhăria     comisă      în      timpul      unei
calamităţi.......................76
            4.2.5. Tâlhăria care avut vreuna din urmările  arătate  in  art.
182
............................................................................
..............................................77
                        4.3.            a            treia             forma
agravanta...........................................................13
4.3.1. tâlhăria care a produs consecinţe deosebit de grave sau care  a  avut
ca                              urmare                               moartea
victimei................................................................58
CAPITOLUL  V.      LEGĂTURA  DINTRE  INFRACŢIUNEA  DE   TÂLHĂRIE   ŞI   ALTE
INFRACŢIUNI..............................................................90
           5.1.   Infracţiunea    de    tâlhărie    şi    infracţiunea    de
furt...............................90
           5.2.   Infracţiunea    de    tâlhărie    şi    infracţiunea    de
Şantaj...........................93
           5.3.   Infracţiunea    de    tâlhărie    şi    infracţiunea    de
tăinuire........................95
           5.4.   Infracţiunea    de    tâlhărie    şi    infracţiunea    de
lovire............................96
                5.5.        Infracţiunea        de        tâlhărie        şi
pirateria..................................................96
           5.6.   Infracţiunea   de   tâlhărie   şi   omorul   deosebit   de
grav........................96
BIBLIOGRAFIE................................................................
......................100