Institutia Prefectului UE

                                   Cuprins
                                                                        pag.
     Introducere............................................................
              ...........................................................  1
                      Capitolul 1. Uniunea Europeană între trecut şi prezent
                           ............................................... 3
                                                 1. Scurt istoric al Uniunii
          Europene..........................................................
                                                       ....................3
                                                       2. Extinderea Uniunii
          Europene..........................................................
                                                 ......................... 4
                Capitolul 2. Extinderea Uniunii Europene spre Est – aderarea
                                               României....................7
                              2.1. Cronologia relaţiilor României cu Uniunea
                 Europeană.................................................7
               2.2. Cadrul instituţional al raporturilor României cu Uniunea
                                      Europeană............................9
                                                              2.3. Acquis-ul
     comunitar..............................................................
                                    ......................................10
                                                              2.4. Asistenţa
     comunitară.............................................................
                                     .....................................12
    2.5. Revizuirea Parteneriatului pentru Aderare şi încheierea
negocierilor cu Uniunea
Europeană..............................................................
..............................................................14
                  2.6. Beneficii şi costuri ale aderării României la Uniunea
                                  Europeană...............................17
                          Capitolul 3. Integrarea europeană şi Administraţia
                           publică........................................20
                                   3.1. Obiectul şi definirea administraţiei
     publice................................................................
                                                                         .20
                                      3.2. Perspective asupra administraţiei
     publice................................................................
                                                                        ..21
                                             3.3. Principiile administraţiei
     publice................................................................
                                                        ..................22
                                               3.4. Funcţiile administraţiei
     publice................................................................
                                                      ....................23
   3.5. Prevederi referitoare la administraţia publică conţinute în
documentele ce definesc relaţiile dintre România şi Uniunea
Europeană..............................................................
..... 24
                      Capitolul 4. Impactul integrării asupra administraţiei
                             publice......................................25
            4.1. Prevederi ale Uniunii Europene referitoare la administraţia
                                      publică.............................27
                                                 4.2. Reforma administraţiei
     publice................................................................
                                                    ......................27
                4.3. Înfiinţarea, organizarea sau reorganizarea structurilor
                                  administrative..........................29
         4.4. Schema instituţională a procesului de reformă în administraţia
                                            publică.......................33
             4.5. Sprijinul Uniunii Europene pentru Reforma în administraţia
                                      publică.............................35
             Capitolul 5. Integrarea europeană şi Instituţia Prefectului din
                                              judeţul Timiş...............38
                        5.1. Prevederi legislative referitoare la Instituţia
               Prefectului................................................38
                                    5.2. Aparatul propriu de specialitate al
     prefectului............................................................
                                                                       ...39
                        5.3. Implementarea Reformei în administraţia publică
                      Timiş...............................................40
                     5.3.1. Strategia de modernizare a Prefecturii judeţului
                      Timiş...............................................42
                   5.3.2. Atragerea tinerilor care vor să se specializeze în
                                administraţia publică.....................44
             5.3.3. Stimularea abilităţilor de elaborare şi implementarea de
                                     proiecte.............................44
                                      5.3.4. Perfecţionarea personalului din
     administraţie..........................................................
                                                                        ..47
                                           5.3.5. Activităţi de informare şi
     consultanţă............................................................
                                                             .............48
        5.3.6. Acţiuni legate de diseminarea informaţiilor privind Programul
                                                 SAPARD...................52
                                    5.4. Monitorizarea aplicării acquis-ului
     comunitar..............................................................
                                                                        ..53
                   5.5. Raportul dintre Instituţia Prefectului şi societatea
                    civilă................................................54
                                     5.6. Implicarea în manifestări dedicate
     Europei................................................................
                                                                        ..56
     Concluzii..............................................................
           ...............................................................58
                                                                       Anexa
     1......................................................................
                 .........................................................63
                                                                       Anexa
     2......................................................................
                 .........................................................74
                                                                       Anexa
     3......................................................................
                 .........................................................81
     Bibliografie...........................................................
            ..............................................................84