JUDECATA IN FATA INSTANTEI DE FOND ETAPA SCRISA

CUPRINS
CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE
Secţiunea I
      Consideraţii generale privind activitatea de judecată……………….....6
Secţiunea a II-a
                   Proceduri              prealabile               sesizării
instanţei..............................…….…….…8
CAPITOLUL II CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ
Secţiunea I
             Cuprinsul         cererii         de         chemare         în
judecată……………......................….13
Secţiunea a II-a
             Timbrarea         cererii         de         chemare         în
judecată…………..............................17
           1. Taxele de timbru…………………………………………….17
           2. Timbrul  judiciar………………..………………………..….20
Secţiunea a III-a
       Introducerea  cererii  de  chemare  în  judecată   şi    constituirea
dosarului ..21
Secţiunea a IV –a
      Efectele cererii de chemare în
judecată……..............................……....24
CAPITOLUL III ÎNTÂMPINAREA
Secţiunea I
      Regimul juridic al întămpinării……….....................…...……….…….26
Secţiunea a II-a
      Procedura întâmpinării…………………...............…………...…….…26
Secţiunea a III-a
      Cuprinsul întâmpinării……………………..............………………......27
Secţiunea a IV-a
      Sancţiunea neformulării apărărilor de către pârât……………..........….28
CAPITOLUL IV CEREREA RECONVENŢIONALĂ
Secţiunea I
                 Regimul            juridic            al            cererii
reconvenţionale…..................................…...30
Secţiunea a II-a
         Condiţiile    de    admisibilitate    şi     conţinutul     cererii
reconvenţionale….….31
Secţiunea a III-a
      Dispoziţii procedurale privind instanţa competentă, introducerea şi
                              judecarea                              cererii
reconvenţionale…………......…………........................…..32
CAPITOLUL V MĂSURILE ASIGURĂTORII
Secţiunea I
                       Noţiunea                  de                   măsuri
asigurătorii…......................……………....….......35
Secţiunea a II-a
      Sechestrul judiciar…………………...............………………….....…..35
Secţiunea a III-a
      Sechestrul asigurător……………..................………………...……….37
Secţiunea a IV-a
      Poprirea asigurătorie…………................……………...………….…..40
CAPITOLUL VI CITAREA ŞI COMUNICAREA ACTELOR DE
 PROCEDURĂ
Secţiunea I
                Reguli           generale.            Termenul            în
cunoştinţă..….......................………..…45
Secţiunea a II-a
      Cuprinsul citaţiei………….........…………….………………………..47
Secţiunea a III-a
      Persoanele care urmează să fie citate şi modul de citare……….……..50
Secţiunea a IV-a
            Înmânarea       citaţiei       şi       a       actelor       de
procedură……..............................….51
CAPITOLUL VII CONCLUZII ŞI PROPUNERI DE “LEGE
FERENDA”....................................................................
................................55
ANEXE……………………………………………………………………....60
BIBLIOGRAFIE................................................................
............................70