LIBERTATEA DE EXPRIMARE IN CADRUL CONVENTIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI

Cuprins
PARTEA I
Introducere
                  pag.  5
Noţiunea de drepturile omului
         pag.  6
Nivelurile drepturilor omului
         pag.  7
Generaţiile drepturilor omului
         pag.  9
Caracteristicile drepturilor omului
         pag. 10
Definiţia DIDO
         pag. 13
Consiliul Europei, Curtea Europeana a Drepturilor Omului
pag. 14
Cadrul istoric
                  pag. 14
         a. Convenţia Europeana a Drepturilor Omului din 1950
pag. 14
         b. Evoluţiile ulterioare
         pag. 15
Noua Curte Europeana a Drepturilor Omului
pag. 15
         a. Perioada de tranziţii
         pag. 16
         b. Organizarea curţii
         pag. 16
Procedura in fata curţii
         pag. 17
Procedura referitoare la adminisibilitate
         pag. 18
Procedura referitoare la fond
         pag. 19
Hotărarile
                  pag. 19
Avize consultative
                  pag. 19
Anexa 1
         pag. 20
Anexa II
         pag. 22
PARTEA II
Libertatea de exprimare - Art.10
         pag. 24
Domeniul de aplicare
         pag. 26
Restricţiile ce pot fi aduse libertaţii de exprimare
         pag. 27
Prevazută de lege
         pag. 28
Scopul legitim urmarit
         pag. 29
Masura necesară  intr-o societate democratică
         pag. 30
Exprimarea pe subiecte de interes public
         pag. 32
Libertatea presei si personaliţatile publice
         pag. 37
Integritatea teritorială, securitatea naţională, siguranţa publică
pag. 38
Discursul social periculos ce contestă adevaruri stiinţifice
pag. 39
Discursul artistic
                  pag. 40
Discursul commercial
         pag. 41
Cazuri privind libertatea de expresie
         pag. 42
Cazul Dalban versus Romania
         pag. 43
Cazul Sunday Times versus Regatul Unit al Marii Britanii
pag. 57
PARTEA III
Bibliografie
                  pag. 70