MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

CAPITOLUL I
      1.1. - Contractul - consideraţii generale
        1. -  Rolul contractului
        2. Clasificarea contractelor
   1.2. - Mecanismul încheierii contractului
      1.3.  Specificitatea contractului individual de muncă în raport cu
celelalte contracte
CAPITOLUL II
      2.1. - Modificarea contractului individual de muncă prin acordul de
voinţă al părţilor
CAPITOLUL III
3.1. - Modificarea unilaterală a contractului individual de muncă
        3.1.1. - Delegarea
         3.1.2. - Detaşarea
      3.2.Trecerea într-o altă muncă
      3.2.1. - Trecerea într-o altă muncă pentru evitarea concedierii
3.2.2. - Trecerea într-o altă muncă în urma încetării de drept a
contractului
      3.2.3. - Trecerea într-o altă muncă din motive medicale
      3.2.4. Forţa majoră
      3.2.5. - Retrogradarea
        CAPITOLUL IV
      4.1. – Studiu de caz. Trecerea pe un alt post fără acordul
salariatului
      4.2.  -  Concluzii
      Anexe
      Bibliografie
      Pagini 38