NULITATEA ACTELOR PROCEDURALE

PLAN DE LUCRARE
   1. Definiţia şi formele nulităţii actelor de procedură.
   2. Abordarea nulităţii în dreptul material şi în dreptul procesual.
   3. Principalele nulităţi în dreptul procesual civil
        a) Nulitatea cererilor principale.
        b) Nulitatea cererilor incidentale.
        c) Nulitatea actelor  de  procedură  întocmite  de  instanţă:
           citaţia, încheierea, hotărârea judecatorească.
        d) Nulitatea cererii de apel şi recurs.
        e) Alte cazuri de nulitate
   4. Valorificarea nulităţilor
        a) pe cale principală
        b) pe cale de excepţie
   5. Efectele nulităţii.
                            BIBLIOGRAFIE