obligatia legala de intretinere

   Introducere
   Capitolul I  Consideraţii introductive privind obligaţia legală de
   întreţinere
Secţiunea 1: Noţiunea şi fundamentul obligaţiei
Secţiunea 2: Caracterele obligaţiei de întreţinere
           Secţiunea 3: Ordinea în care se datorează întreţinerea.
   Capitolul II : Condiţiile în care există obligaţia de întreţinere.
           Secţiunea 1: Condiţii cu privire la creditorul obligaţiei de
          întreţinere.
          Secţiunea 2: Condiţii cu privire la debitorul obligaţiei de
          întreţinere.
          Capitolul III:
          Obligaţia de întreţinere dintre soţi şi foştii soţi
                  Secţiunea 1 : Soţii îşi datorează întreţinere.
           Secţiunea 2 : Situaţii de distins.
       Secţiunea 3 : Natura şi condiţiile în care există obligaţia de
       întreţinere între foştii soţi.
               Secţiunea 4: Data, durata, cuantumul şi ordinea obligaţiei
               de întreţinere.
Capitolul IV Obligaţia de întreţinere dintre părinţi şi copii
        Secţiunea 1: Noţiuni introductive
        Secţiunea 2: Precizări cu privire la debitorul şi creditorul
        obligaţiei legale de întreţinere a părinţilor faţă de copiii minori
        Secţiunea 3 : Particularităţile obligaţiei legale de întreţinere a
        părinţilor faţă de copiii minori
Capitolul V:  Alte obligaţii de întreţinere
        Secţiunea 1 : Obligaţia de întreţinere a soţului care a contribuit
        la întreţinerea copilului celuilalt soţ, faţă de acel copil
   Secţiunea 2 : Obligaţia de întreţinere faţă de copilul luat spre
   creştere, fără îndeplinirea formelor cerute pentru adopţie
   Secţiunea 3 : Obligaţia de întreţinere ce revine moştenitorului persoanei
   care a fost obligată la întreţinerea unui minor sau care, fără a avea
   obligaţia legală, i-a dat acestuia întreţinere, faţă de acel minor
   Secţiunea 4: Obligaţia de întreţinere între diferite grade de rudenie
Capitolul VI: Executarea întreţinerii
         Secţiunea 1: Felul şi modalităţile de executare a obligaţiei de
        întreţinere
   Secţiunea 2 : Stingerea obligaţiei de întreţinere
   Capitolul VII : Încetarea obligaţiei de întreţinere
   Secţiunea 1 : Încetarea uneia din condiţiile generale prevăzute de lege
   pentru acordarea întreţinerii
   Secţiunea 2 : Încetarea uneia din condiţiile speciale prevăzute de lege
   pentru acordarea întreţinerii
   Concluzii
   Anexa
   Pagini 80